คัดลอก URL แล้ว
ประกันสังคม เยียวยากว่า 1.8 ล้านบาท เสียชีวิตแทงก์สารเคมีระเบิด

ประกันสังคม เยียวยากว่า 1.8 ล้านบาท เสียชีวิตแทงก์สารเคมีระเบิด

ประกันสังคม เยียวยากว่า 1.8 ล้านบาท เสียชีวิตแทงก์สารเคมีระเบิดระยอง พร้อมค่ารักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บครบ “พิพัฒน์” กำชับปลัดฯ ดูแลใกล้ชิด แนะคุ้มครองสิทธิความปลอดภัยแรงงาน

วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงกรณีเกิดเหตุแทงก์เก็บสารเคมีระเบิดและเพลิงไหม้ที่จังหวัดระยอง เมื่อวานนี้ (9 พ.ค.67) จนทำให้มีลูกจ้างเสียชีวิต และได้รับบาดเจ็บว่า ทันทีที่ทราบข่าวผมขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของลูกจ้างที่เสียชีวิตและขอส่งกำลังใจให้ผู้ได้รับบาดเจ็บหายจากอาการบาดเจ็บโดยเร็ว กระทรวงแรงงานมีความห่วงใยแรงงานทุกคน กรณีดังกล่าวผมได้รับรายงานจากนายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงานว่า ได้สั่งการให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและสำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยองลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมูลสถานะของผู้ประสบอันตรายของลูกจ้างที่บาดเจ็บและเสียชีวิต พร้อมเร่งให้การช่วยเหลือสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับตามกฎหมายโดยด่วน

นายพิพัฒน์ กล่าวต่อว่า จากรายงานของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง พบว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ (9 พ.ค.67) เวลา 10.45 น. ได้เกิดเหตุแทงก์บรรจุสารปิโตรเคมีระเบิดและเพลิงไหม้ที่บริษัท มาบตาพุด แทงก์ เทอร์มินัล จำกัด สาขาระยอง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ซึ่งบริษัทดังกล่าวประกอบกิจการให้บริการคลังสินค้าจัดเก็บน้ำมัน มีลูกจ้าง 150 คน เหตุการณ์ในครั้งนี้ลูกจ้างได้รับบาดเจ็บ 4 ราย และเสียชีวิต 1 ราย จากรายงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง ยังพบว่า ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย ซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ พนักงานตรวจความปลอดภัย จะได้สอบข้อเท็จจริงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายดังกล่าว
“ผมขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของแรงงานที่เสียชีวิตและขอส่งกำลังใจให้ผู้บาดเจ็บหายจากอาการบาดเจ็บโดยเร็ว ในส่วนของการให้ความช่วยเหลือเยียวยาได้มีการกำชับให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานโดยเฉพาะสำนักงานประกันสังคมดูแลในเรื่องสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนที่พึงได้รับตามกฎหมาย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ รวมทั้งทำความเข้าใจเกี่ยวกับการช่วยเหลือเยียวยาให้ญาติทราบ ดังนั้นขอให้มั่นใจได้ว่า กระทรวงแรงงานจะให้การคุ้มครอง ดูแล พี่น้องแรงงานทุกคนที่เสียชีวิตหรือประสบอันตรายในการทำงาน” นายพิพัฒน์ กล่าว

ด้าน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ในส่วนของการดำเนินการให้ความช่วยเหลือจากกระทรวงแรงงาน ผมได้รับรายงานจากเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมว่า สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบเหตุการณ์ในครั้งนี้มีลูกจ้างเสียชีวิต 1 ราย เพศชาย อายุ 35 ปี เป็นพนักงานของบริษัทมาบตาพุดแทงก์ฯ เสียชีวิตที่โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง ส่วนผู้บาดเจ็บอีก 4 ราย เป็นเพศชายทั้งหมด ขณะนี้ยังพักรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง 3 ราย และโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ 1 ราย รายแรก อายุ 30 ปี เป็นลูกจ้างของบริษัทมาบตาพุดแทงก์ฯ มีอาการอ่อนเพลียเนื่องจากสูดดมควัน รักษาตัวห้อง รายที่ 2 อายุ 22 ปี ลูกจ้างของบริษัทเวอร์เท็กซ์ เซอร์วิสฯ มีบาดแผลไฟไหม้ 12 % ของร่างกาย รายที่ 3 อายุ 26 ปี ลูกจ้างของบริษัทเวอร์เท็กซ์ เซอร์วิสฯ และรายที่ 4 อายุ 23 ปี ลูกจ้างของบริษัท กงพัฒนาฯ มีบาดแผลจากไฟไหม้ 50 % ของร่างกาย

นายไพโรจน์ กล่าวต่อว่า ผมได้รับรายงานจาก นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเพิ่มเติมว่า เมื่อเย็นวานนี้ (9 พ.ค.67) ได้ให้นายกฤตภัทร ครุฑกุล ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม ลงพื้นที่ยังโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยองเข้าเยี่ยมและนำความห่วงใยจากท่านพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อให้กำลังใจแก่ญาติผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บพร้อมได้ชี้แจงสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทน เพื่อดูแลผู้ประกันตนอย่างใกล้ชิดและเต็มความสามารถ โดยกรณีดังกล่าวเป็นการประสบอันตรายจากการทำงาน ลูกจ้างที่เสียชีวิตทายาทจะมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทน เป็นค่าทำศพ จ่ายแก่ผู้จัดการศพ รายละ 50,000 บาท ค่าทดแทนกรณีตายเป็นระยะเวลา 120 เดือน จ่ายเป็นรายเดือนๆ ละ 14,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,680,000 บาท เงินบำนาญชราภาพ 110,039.50 บาท (ยังไม่รวมดอกผล) รวมได้รับทั้งสิ้น 1,840,039.50 บาท ส่วนลูกจ้างที่ได้รับบาดเจ็บ 4 ราย จะมีสิทธิได้รับเงินจากกองทุนเงินทดแทน เป็นค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นแต่ไม่เกินอัตราที่กฎหมายกำหนด ค่าทดแทนกรณีหยุดงาน 70 % ของค่าจ้างรายเดือน ไม่เกินระยะเวลา 1 ปี

ทั้งนี้ ญาติของลูกจ้างที่เสียชีวิตและบาดเจ็บสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง หรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 1 สำนักงานประกันสังคม


ข่าวที่เกี่ยวข้อง