คัดลอก URL แล้ว
ผบ.ทบ. พบปะให้กำลังใจทหารใหม่ และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ศูนย์การทหารม้า

ผบ.ทบ. พบปะให้กำลังใจทหารใหม่ และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ศูนย์การทหารม้า

พลเอก เจริญชัย  หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ในพื้นที่ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จ.สระบุรี โดยมี พลตรี สมศักดิ์  รักษาแสง ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า และ พลตรี เวชศักดิ์  ขันธอุบล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 ให้การต้อนรับ ก่อนจะเดินทางไปตรวจเยี่ยม กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จ.สระบุรี โดยมี 

พลโท นพรัตน์  นาคจันทึก เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก และ พันเอก เพชรวุธ  กองนิล ผู้อำนวยการ กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ให้การต้อนรัสำหรับหน่วยฝึกทหารใหม่ที่ผู้บัญชาการทหารบกและคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม ได้แก่ หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันบริการ กองบริการ ศูนย์การทหารม้า และ หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารม้าที่ 22 ศูนย์การทหารม้า โดยคณะได้เยี่ยมชมกองอำนวยการฝึกฯ และโรงนอนทหารใหม่ รวมถึง บรรยากาศการฝึกของทหารใหม่ พร้อมทั้งพบปะ สอบถามสภาพความเป็นอยู่ และข้อขัดข้องต่าง ๆ ด้วยความห่วงใย ก่อนจะร่วมรับประทานอาหารกับทหารใหม่ ณ โรงเลี้ยง กองพันบริการ กองบริการ ศูนย์การทหารม้า ซึ่งผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวชื่นชมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกทุกนายที่ได้เตรียมการต้อนรับน้องทหารใหม่เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังกล่าวกับน้องทหารใหม่ว่า ขอให้ใช้เวลาในระหว่างที่เข้ากองประจำการนี้ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด กองทัพบกพร้อมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทหารใหม่ในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา ส่งเสริมให้มีการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จนสำเร็จการศึกษาที่สูงขึ้น ด้านการทำงาน มีการจัดฝึกอบรมวิชาชีพในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปสร้างรายได้เพิ่มเติม และพร้อมสนับสนุนสำหรับน้องทหารที่สนใจสมัครสอบต่อยอดเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก หรือสอบเข้ารับราชการในกองทัพบก ขอให้น้องทหารภาคภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ชายไทย ได้มีโอกาสฝึกศึกษาในรั้วของกองทัพบก เพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติและประชาชนต่อไป

จากนั้น ผู้บัญชาการทหารบก และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จ.สระบุรี ซึ่งผู้บัญชาการทหารบก และคณะ ได้รับฟังการบรรยายสรุป พบปะ ให้กำลังใจกำลังพลผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเยี่ยมชมการปฏิบัติงานด้านการส่งกำลังบำรุง โดยระหว่างการตรวจเยี่ยม ผู้บัญชาการทหารบก ได้เน้นย้ำในการพิจารณานำอาวุธชนิดต่าง ๆ แจกจ่ายไปยังหน่วยให้เหมาะสมกับภารกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ให้คำนึงถึงการเตรียมความพร้อมและแผนการปฏิบัติด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยเป็นสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง