คัดลอก URL แล้ว
ญี่ปุ่นวิตก! ผลวิจัยพบ ผู้สูงอายุที่เป็นโรคสมองเสื่อมเพิ่ม คาดปี 2040 เกือบ 6 ล้าน

ญี่ปุ่นวิตก! ผลวิจัยพบ ผู้สูงอายุที่เป็นโรคสมองเสื่อมเพิ่ม คาดปี 2040 เกือบ 6 ล้าน

ญี่ปุ่นกำลังเผชิญปัญหาสังคมผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น จนเริ่มส่งผลกระทบต่อวัยแรงงานที่จะเข้าสู่ระบบใกล้แตะระดับเดียวกับจำนวนผู้ที่เกษียณ ท่ามกลางอัตราการเกิดที่ยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำและอาจจะยิ่งส่งผลให้ต้องเผชิญกับปัญหาแรงงานมากยิ่งขึ้น

ล่าสุดสำนักข่าว NHK ของญี่ปุ่นได้รายงานผลวิจัยของทีมวิจัยจากกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของญี่ปุ่น พบว่า ในปี 2040 ประเทศญี่ปุ่นจะมีผู้สูงอายุที่เป็นโรคสมองเสื่อมเพิ่มขึ้นอีกกว่า 1 ล้านคน ส่งผลให้ยอดผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมมีมากถึง 5.84 ล้านคน คิดเป็น 15% ของประชากรผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 65 ปีขึ้นไป

และในปี 2060 สถานการณ์จะยิ่งวิกฤติลงไปอีก โดยคาดว่า จะมีผู้ป่วยด้วยโรคนี้ในญี่ปุ่นสูงถึง 6.45 ล้านคน หรือคิดเป็น 20% ของประชากรสูงอายุ ในขณะที่อัตราการเกิดของประชากรในประเทศนั้นต่ำเป็นประวัติการณ์

ด้านผู้เชี่ยวชาญระบุว่า จำนวนของผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมและอยู่ตัวคนเดียวเพียงลำพังจะเพิ่มมากขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ดังนั้น ชุมชนและท้องถิ่นควรจะต้องมีการเตรียมพร้อมในการให้ความช่วยเหลือ เนื่องจากผู้สูงอายุในกลุ่มนี้จะมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือจากครอบครัวที่มีจำกัดมากกว่า ผู้สูงอายุที่ป่วยแต่อยู่ร่วมกับครอบครัว

สำหรับโรคสมองเสื่อม คือภาวะของสมองที่ส่งผลต่อความจำ การตัดสินใจ การทำงานอื่น ๆ ซึ่งทำให้การใช้ชีวิตประจำวันเป็นเรื่องที่ยากขึ้น โดยเฉพาะกรณีที่เป็นผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์, สมองเสื่อมจากกล้ามเนื้อสมองตายเป็นต้น

ที่มา
– https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20240508_16/ล


ข่าวที่เกี่ยวข้อง