คัดลอก URL แล้ว
แบงก์รัฐใจดี! ลดดอกเบี้ย 0.25% ช่วยลูกค้ารายย่อยและกลุ่มเปราะบาง

แบงก์รัฐใจดี! ลดดอกเบี้ย 0.25% ช่วยลูกค้ารายย่อยและกลุ่มเปราะบาง

สมาคมสถาบันการเงินของรัฐประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อช่วยลูกค้ากลุ่มเปราะบาง ตอบรับนโยบายของรัฐบาล

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ มีมติเป็นเอกฉันท์ลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% เพื่อช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยและกลุ่มเปราะบาง ตามนโยบายของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในการบรรเทาภาระของประชาชนท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ในฐานะประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ เปิดเผยว่า ธนาคารในสังกัดทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงสำหรับลูกค้ารายย่อยทุกประเภทลง 0.25% โดยอัตราที่ลดลงได้แก่ MRR, Prime Rate และ SPRR โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นระยะเวลา 6 เดือน

นอกจากนี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จะลดอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ากลุ่มเปราะบางลง 0.25% ในระยะเวลา 6 เดือนเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ สมาคมสถาบันการเงินของรัฐและธนาคารสมาชิกมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ และช่วยบรรเทาภาระของประชาชน รวมถึงเสริมสภาพคล่องให้กับครัวเรือนท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดียิ่งขึ้น

ข้อมูลจาก: สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง