คัดลอก URL แล้ว

คุณคิดว่า …จุดเริ่มต้นของโอกาสอยู่ที่ไหน?

กาแฟแก้วเล็ก ๆ ที่เป็น “จุดเริ่มต้นของโอกาส” หนังโฆษณาที่ทำให้เห็นถึงแนวคิดการทำธุรกิจของ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ ที่คำนึงถึงชีวิตผู้อื่นในสังคมไปพร้อมกัน เป็นการสร้างคุณค่าร่วมที่เป็นแนวคิดใหม่เชื่อมโยงการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจพร้อมกับการสร้างคุณค่าทางสังคม นำไปสู่จุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอากาศ สิ่งแวดล้อม และช่องทางการสร้างรายได้ให้เกษตรกร

ในหนังโฆษณาเล่าถึงที่มาของโครงการ โดยทาง โออาร์ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาสภาวะอากาศที่มีแต่ PM 2.5 โดยเฉพาะในภาคเหนือที่ประชาชนประสบปัญหาด้านสุขภาพ จึงเกิดไอเดียทำ “โครงการพัฒนาการปลูกกาแฟอย่างยั่งยืน” (Sustainable Coffee Project) ที่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ และ อ.ปัว จ.น่าน ขึ้นมา ด้วยการลงพื้นที่ศึกษาปัญหาอย่างจริงจัง ทำให้พบปัญหาว่าในชุมชนเคยปลูกกาแฟสายพันธุ์อะราบิกากันเกือบทุกครัวเรือน แต่เพราะเส้นทางเข้าหมู่บ้านค่อนข้างลำบาก ส่งผลให้ไม่ค่อยมีพ่อค้าเข้ามารับซื้อและผลผลิตที่ขายได้ก็มักจะถูกกดราคา ชาวบ้านส่วนใหญ่จึงหันไปทำไร่ข้าวโพด ฟักทอง หอมแดง กันแทน ทำให้มีการถางป่าในพื้นที่ป่าต้นน้ำเป็นจำนวนมาก และยังมีการใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงอย่างรุนแรงเพื่อเร่งปริมาณผลผลิต ส่งผลต่อการสะสมสารเคมีในดินและปัญหาด้านสุขภาพของตัวเกษตรกร

ทาง โออาร์ ได้เห็นถึงโอกาสความเป็นไปได้ที่จะทำให้ชีวิตทุกคนในชุมชนดีขึ้น ด้วยความเชี่ยวชาญของ คาเฟ่ อเมซอน ในการให้ความรู้ตั้งแต่ต้นทางและดูแลจนถึงปลายทาง การปลูกกาแฟร่วมกับไม้ร่มเงา (พืชเศรษฐกิจ) เพื่อช่วยลดการเผาป่าทำไร่เลื่อนลอย ลดการใช้สารเคมียาฆ่าแมลง ช่วยให้มลพิษลดลง ส่งผลให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น และมีช่องทางสร้างได้รายให้แก่เกษตรกร ด้วยการจัดตั้งโรงแปรรูปเมล็ดกาแฟ คาเฟ่ อเมซอน ตั้งอยู่ที่ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นจุดรับซื้อผลผลิตเมล็ดกาแฟจากเกษตรกรโดยตรงในราคาที่เป็นธรรม และเป็นสถานที่แปรรูปกาแฟที่มีคุณภาพ ก่อนจัดส่งให้โรงคั่วกาแฟ คาเฟ่ อเมซอน เพื่อคั่วและจำหน่ายไปยังร้าน คาเฟ่ อเมซอน ทั่วประเทศ ทำให้เกษตรกรไม่ต้องพึ่งพาการเผาพื้นที่เกษตรแบบเดิม ๆ อีกต่อไป

นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 และมลพิษทางอากาศในระยะยาว และที่สำคัญยังสามารถสร้างโอกาสและสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับเกษตรกรได้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วย

ติดตามชมภาพยนตร์โฆษณาจุดเริ่มต้นของโอกาสได้ที่ Youtube: OR Official

โออาร์ โอกาสเพื่อสังคมสะอาด >> https://www.youtube.com/watch?v=sKlQ0KjVmaY


ข่าวที่เกี่ยวข้อง