คัดลอก URL แล้ว
พระวัดป่า ยอมรับร่วม live เชื่อมจิต-สอนธรรมผิด แจงทำเพราะขาดสติปัญญา

พระวัดป่า ยอมรับร่วม live เชื่อมจิต-สอนธรรมผิด แจงทำเพราะขาดสติปัญญา

เมื่อเร็วๆ นี้ได้มีข้อมูลแพร่หลายในสื่อสังคมออนไลน์ว่า มีพระภิกษุรูปหนึ่งที่พำนักอยู่ที่วัดป่าเจริญราชได้เข้าร่วม live สด กับเพจ “นิรมิตรเทวาจุติ” หรืออาจารย์น้องไนซ์ โดยมีพฤติกรรมแสดงความคิดเห็นสนับสนุนวิธีการสอนของอาจารย์น้องไนซ์ ซึ่งถือว่าคลาดเคลื่อนจากหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ทำให้เกิดความสับสนในสังคม

วัดป่าเจริญราชทราบเรื่องดังกล่าวและให้ความสำคัญกับเหตุการณ์นี้มาก เนื่องจากส่งผลกระทบโดยตรงต่อชื่อเสียงของวัด จึงได้เรียกประชุมพระภิกษุสามเณรทั้งหมด และเชิญพระรูปดังกล่าวมาชี้แจงข้อเท็จจริง โดยพระรูปนั้นยอมรับว่าได้เข้าร่วม live ดังกล่าวจริง เนื่องจากความประมาทเลินเล่อ ขาดสติและปัญญา พร้อมแสดงความรับผิดชอบโดยสมัครใจไปจำพรรษาที่แห่งอื่น

วัดป่าเจริญราชขอยืนยันว่า พฤติกรรมของพระรูปดังกล่าวเป็นเพียงการกระทำส่วนบุคคล วัดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น และวัดจะพยายามกำกับดูแลให้พระภิกษุสามเณรทุกรูปประพฤติปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาสืบไป


ข่าวที่เกี่ยวข้อง