คัดลอก URL แล้ว
รัฐบาลไทยเฝ้าระวังสถานการณ์ในเมียนมา ไม่ประสงค์เห็นความรุนแรง

รัฐบาลไทยเฝ้าระวังสถานการณ์ในเมียนมา ไม่ประสงค์เห็นความรุนแรง

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2567 นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ตรวจเยี่ยมพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา ณ จังหวัดตาก และให้สัมภาษณ์ถึงมาตรการรับมือกับสถานการณ์ความไม่สงบในเมียนมา

นายปานปรีย์ เปิดเผยว่า รัฐบาลไทยโดยนายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน มีความเป็นห่วงสถานการณ์ในเมียนมา จึงได้ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ เพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมพร้อมรับมือ โดยมีนายปานปรีย์เป็นประธาน

สำหรับสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดน นายปานปรีย์ระบุว่า ในขณะนี้การขนส่งและการเดินทางข้ามแดนเป็นไปตามปกติ ไม่มีสถานการณ์ความรุนแรง รัฐบาลไทยได้สื่อสารกับรัฐบาลเมียนมาเพื่อขอให้ลดความรุนแรงและแก้ปัญหาโดยสันติวิธี นอกจากนี้ ประเทศไทยยังพร้อมให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม หากมีชาวเมียนมาต้องหนีเข้ามาในไทย

ในขณะเดียวกัน รัฐบาลไทยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตามแนวชายแดนเฝ้าระวังไม่ให้มีการรุกล้ำเข้ามาในอาณาเขตประเทศ โดยพร้อมใช้มาตรการตามกฎหมายเพื่อรักษาอธิปไตยและความมั่นคงของประเทศ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง