คัดลอก URL แล้ว
“พิธา” จี้รัฐบาลไทยร่วมมือกลุ่มชาติพันธุ์เมียนมา แก้ปัญหาชายแดน

“พิธา” จี้รัฐบาลไทยร่วมมือกลุ่มชาติพันธุ์เมียนมา แก้ปัญหาชายแดน

นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกล กล่าวถึงสถานการณ์ในเมียนมา โดยชี้ว่าถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลไทยต้องร่วมมือกับทุกภาคส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเมียนมา โดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ใกล้ชิดประเทศไทย เช่น รัฐกะเหรี่ยง รัฐกะเหรี่ยง และรัฐคะเรนนี และรัฐฉาน เนื่องจากกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าพวกเขาเข้าถึงรัฐบาลไทยได้ยาก นายพิธากล่าวว่ารัฐบาลไทยควรเปิดรับข้อมูลจากทุกฝ่าย ไม่ใช่รับข้อมูลจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงอย่างเดียว ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม NUG หรือ ERO หรือ SAC ของรัฐบาลเมียนมา

นอกจากนี้ นายพิธายังกล่าวว่าหากรัฐบาลไทยมีความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ยาเสพติด และความมั่นคงออนไลน์ ก็จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา เพราะจะเป็นการแก้ปัญหาต้นตอได้ดีกว่า นายพิธาได้เคยหารือเรื่องนี้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแล้ว


ข่าวที่เกี่ยวข้อง