คัดลอก URL แล้ว
เชียงใหม่วิกฤต! มลพิษพุ่งอันดับ 1 โลก ประกาศเขตพื้นที่ประสบภัย

เชียงใหม่วิกฤต! มลพิษพุ่งอันดับ 1 โลก ประกาศเขตพื้นที่ประสบภัย

เมื่อวันที่ 6 เมษายน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ได้ออกประกาศให้พื้นที่อำเภอฝางและอำเภอพร้าว เป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อัคคีภัย และไฟป่า

ในอำเภอฝาง ประกาศครอบคลุมตำบลเวียง ม่อนปิ่น แม่คะ แม่ข่า แม่งอน และโป่งน้ำร้อน ส่วนในอำเภอพร้าว ประกาศครอบคลุมตำบลโหล่งขอด แม่ปั๋ง แม่แวน น้ำแพร่ บ้านโป่ง ป่าตุ้ม และสันทราย

การประกาศดังกล่าว เพื่อให้ส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ประสบภัย ตามกฎหมายและแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน

การประกาศครั้งนี้เกิดขึ้น หลังจากจังหวัดเชียงใหม่มีค่าฝุ่นละอองเป็นอันดับ 1 ของโลก และสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่สันทรายวิกฤตต่อเนื่อง


ข่าวที่เกี่ยวข้อง