คัดลอก URL แล้ว
“สงกรานต์” นี้ “กระทรวงคมนาคม” ขอรถบรรทุกเลี่ยงขนส่งสินค้า-วิ่งเที่ยวเปล่า

“สงกรานต์” นี้ “กระทรวงคมนาคม” ขอรถบรรทุกเลี่ยงขนส่งสินค้า-วิ่งเที่ยวเปล่า

กระทรวงคมนาคม โดยกรมการขนส่งทางบก ขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก องค์กรด้านการขนส่งสินค้า 28 แห่ง ให้หลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าและงดวิ่งรถเปล่า ในช่วงวันที่ 11 – 17 เมษายนนี้ เพื่อลดปัญหาการจราจร และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงบนท้องถนน

แต่หากจำเป็นต้องใช้รถ แนะให้กำชับผู้ขับรถบรรทุก ให้ใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนด ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ ตรวจสภาพรถก่อนใช้งาน ส่วนรถขนส่งน้ำมันฯ ขอให้วางแผนการรับส่งสินค้า หลีกเลี่ยงการจอดรถบนไหล่ทาง และเดินรถในช่องซ้ายสุดเท่านั้น


ข่าวที่เกี่ยวข้อง