คัดลอก URL แล้ว
ผลสำรวจพบ “ข้าราชการเบื่อขั้นตอน-ระบบอุปถัมภ์” แต่ไม่อยากลาออก

ผลสำรวจพบ “ข้าราชการเบื่อขั้นตอน-ระบบอุปถัมภ์” แต่ไม่อยากลาออก

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลการสำรวจของประชาชน เรื่อง “ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ เบื่ออะไร?” โดยได้ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 14-18 มีนาคม 2567 จากข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานรัฐวิสาหกิจทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง พบว่า

จากการสำรวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานรัฐวิสาหกิจเกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้รู้สึกเบื่อในระบบหรืองานราชการ พบว่า

ด้านความศรัทธาต่อระบบราชการไทย พบว่า

ท้ายที่สุดเมื่อถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการลาออก หรือการย้ายไปอยู่หน่วยงานอื่นของรัฐ พบว่า


ข่าวที่เกี่ยวข้อง