คัดลอก URL แล้ว
ไฟเขียว! ค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาท ใน 10 จังหวัด เริ่ม 13 เมษายนนี้

ไฟเขียว! ค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาท ใน 10 จังหวัด เริ่ม 13 เมษายนนี้

​คณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 22 ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 เห็นชอบการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำประเภทกิจการโรงแรม เพื่อใช้สำหรับนายจ้างและลูกจ้างที่ทำงานในสถานประกอบการประเภทกิจการโรงแรมระดับ 4 ดาวขึ้นไป และมีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป โดยให้ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเงินวันละ 400 บาท และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2567 นำร่องในเขตพื้นที่จังหวัด 10 จังหวัด ได้แก่

​(1)​กรุงเทพมหานคร​เฉพาะเขตปทุมวัน และเขตวัฒนา
​(2) ​จังหวัดกระบี่​เฉพาะเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง
​(3)​จังหวัดชลบุรี​เฉพาะเขตเมืองพัทยา
​(4)​จังหวัดเชียงใหม่​เฉพาะเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
​(5)​จังหวัดประจวบคีรีขันธ์​เฉพาะเขตเทศบาลหัวหิน
​(6)​จังหวัดพังงา​เฉพาะเขตเทศบาลตำบลคึกคัก
​(7)​จังหวัดภูเก็ต​
​(8)​จังหวัด ระยอง​เฉพาะเขตตำบลบ้านเพ
​(9)​จังหวัด สงขลา​เฉพาะเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
​(10) จังหวัดสุราษฎร์ธานี​เฉพาะเขตอำเภอเกาะสมุย

การปรับค่าจ้างในครั้งนี้ใช้สูตรการพิจารณาใหม่ที่คำนึงถึงภาวะเงินเฟ้อ ประเภทการทำงาน และทักษะฝีมือแรงงาน โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2567 เพื่อเป็นของขวัญวันปีใหม่ไทยให้แก่แรงงานในพื้นที่ดังกล่าว