คัดลอก URL แล้ว
“ชัยวัฒน์” นัดพิสูจน์ที่ดินอุทยานฯ 1 มี.ค.นี้

“ชัยวัฒน์” นัดพิสูจน์ที่ดินอุทยานฯ 1 มี.ค.นี้

“ยังไม่จบ” ทั้งที่แท็กทีมถกกันถึง 2 คณะแล้ว ระหว่างกรรมาธิการฯ ที่ดิน กับกรรมาธิการฯ ความมั่นคง ของสภาผู้แทนราษฎร ยังต้องนัดลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง กรณีปัญหาพื้นที่ทับซ้อนบนเขาใหญ่ “4 มีนาคม” แล้วถกอีกรอบ สัปดาห์หน้า

แต่เบื้องต้น ส.ป.ก.จังหวัด ยอมรับแล้วว่า กระบวนการตรวจสอบสิทธิ์เป็นไปโดยมิชอบ ส่อเค้าต้องขยายผลให้กรรมาธิการฯ ป.ป.ช. ของสภาฯ ร่วมสอบด้วย ขณะที่นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ประกาศ “ผู้ยากไร้-ผู้ยากจน” ต้องมีที่ทำกิน

“ชัยวัฒน์” นัดพิสูจน์ที่ดินอุทยานฯ 1 มี.ค.นี้

หลังเข้าให้ข้อมูลต่อกรรมาธิการของสภาฯ ที่แท็กทีมร่วมงานสอบข้อเท็จจริงข้อพิพาทพื้นที่ทับซ้อนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ให้สัมภาษณ์..นัดสื่อมวลชนร่วมลงพื้นที่ ไปดูกันว่า ใครเป็นผู้ครอบครองที่ดิน “1 มีนาคม”

พร้อมย้ำ ให้ความมั่นใจ ว่าประชาชนที่เดือดร้อน ผู้ยากจน ผู้ยากไร้ ไม่มีที่ทำกิน ด้วยความสุจริตใจ จะได้ที่ดินทำกินจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ ส.ป.ก. ไม่ใช่ให้กับผู้มีอำนาจหรือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เพราะเตือนไปแล้วว่า ส.ป.ก. วางแนวเขตที่ดินทับที่เขตอุทยาน

กมธ.นัดลงพื้นที่เขาใหญ่ 4 มี.ค.

ขณะที่ประธานกรรมาธิการความมั่นคง และประธานกรรมาธิการที่ดิน ของสภาฯ ยอมรับ..ยังสรุปไม่ได้ /ทั้ง 2 หน่วยงานยังโต้เถียงกัน โดยอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ยืนยันแนวเขตตามพระราชกฤษฎีกา ปี 2505

ขณะที่ ส.ป.ก. ยึดแนวเขตตามกรมแผนที่ทหาร จึงกำหนดลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง 4 มีนาคมนี้ แต่ในรายละเอียดพบว่า กระบวนการตรวจสอบสิทธิ์ ส่อเค้าเป็นไปโดยมิชอบ มีข้อพิรุธในความรวดเร็ว

“ชัยวัฒน์” ไม่ยอมรับแผนที่กรมแผนที่ทหาร

มีรายงานว่า ระหว่างชี้แจงต่อกรรมาธิการฯ นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ หรือ สคทช. ชี้แจงว่า การจัดทำวันแมพใน 11 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเสร็จแล้ว เว้นเพียง..เขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 4 จังหวัด รวม 1 ล้าน 3 แสนไร่ ที่ดึงมาทบทวน เพราะมีข้อร้องเรียน

ตามข้อตกลงจัดทำวันแมพ กรณีพื้นที่กรมป่าไม้ ส่งมอบให้ ส.ป.ก.โดยมีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดินก่อนกรมอุทยาน ให้ใช้แนวเขต ส.ป.ก.เป็นหลัก ยกเว้นพื้นที่..ไม่สมควรปฏิรูป ให้ยึดแนวเขตของกรมอุทยาน และหลังมีข้อร้องเรียน ได้ส่งหนังสือถามแล้ว / รอบแรก ตอบว่าอยู่ในเขต ส.ป.ก. /รอบที่ 2 ตอบว่าอยู่ในเขตอุทยานฯ

ขณะที่นายวีระยุทธ์ วรรณเลิศสกุล ผู้ตรวจราชการ กรมอุทยานฯ ชี้แจงว่าได้รางวัดแนวเขต ตั้งแต่ปี 2502 ก่อนจะจัดทำเป็นแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎี ปี 2505 จากนั้นพันเอกปืน อินทรวงส์สักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลทางแผนที่ นำแผนที่ ที่เป็นกระดาษมากางชี้แจง ไล่ทีละแผ่น ยืนยันข้อมูลตั้งแต่ปี 2502 ถึง 2560

กรมแผนที่ทหาร อ้างอิงภาพถ่ายทางอากาศ และยืนยันการจัดทำแนวเขตถูกต้อง และเป็นหลักฐานชุดที่ใช้ชี้แจงนายกรัฐมนตรี แต่แล้วนายชัยวัฒน์ ก็ยืนยันอีกครั้ง ว่า การจัดทำแผนที่ของกรมอุทยานฯ ถูกต้อง และย้ำที่จะยอมรับแผนที่ของกรมแผนที่ทหาร เมื่อประกาศวันแมพแล้วเท่านั้น

กรรมาธิการของสภาฯ 2 คณะนี้ นัดลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงร่วมกัน วันที่ 4 มีนาคมนี้ / พร้อมขอข้อมูลจาก ส.ป.ก.นครราชสีมา ให้ส่งคุณสมบัติของผู้ถือครองทั้ง 5 ราย และเตรียมเชิญกรรมาธิการ ป.ป.ช. เข้าร่วมสอบข้อเท็จจริงด้วยในวันที่ 6 มีนาคม สัปดาห์หน้า


ข่าวที่เกี่ยวข้อง