คัดลอก URL แล้ว
ร้อง อบต.ติดเสาไฟกินนรีในวัดโดยไม่ได้รับอนุญาต

ร้อง อบต.ติดเสาไฟกินนรีในวัดโดยไม่ได้รับอนุญาต

วัดในจังหวัดสมุทรปราการ ทำหนังสือแจ้งให้ อบต.ราชาเทวะ แก้ไขกรณีมาติดตั้งเสาไฟกินรี ในพื้นที่ธรณีสงฆ์ โดยไม่ได้รับอนุญาต ขณะที่ชาวบ้านมองว่าควรทำให้ถูกต้องตามขั้นตอน

หนังสือที่ออกโดย สำนักงานวัดกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ส่งถึง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ แจ้งเรื่องที่ อบต.นำ เสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ประติมากรรมกินรี มาติดตั้งในพื้นที่ธรณีสงฆ์ ตอนท้ายหนังสือระบุว่า คณะกรรมการวัดหารือแล้ว มีมติร่วมกันไม่ยินยอมให้ อบต.ติดตั้ง จึงแจ้งมาให้ทราบและแก้ไข

สอบถามผู้ช่วยไวยาวัจกร ให้ข้อมูลว่า ที่ผ่านมา วัดไม่ได้รับการขออนุญาตติดตั้งเสาไฟในพื้นที่ของวัด ส่วนการออกหนังสือฉบับนี้ เกิดขึ้นหลัง ปปช.เข้ามาตรวจสอบ

ขณะที่ เสาไฟกินรี ที่ติดตั้งในพื้นที่ธรณีสงฆ์ของวัดในจุดอื่น ขณะนี้ยังไม่สามารถสำรวจได้ เนื่องจาก ต้องให้เจ้าหน้าที่วัดเป็นผู้ชี้จุด เพื่อความถูกต้องไม่คลาดเคลื่อน

เรื่องนี้ถูกพูดถึงในสื่อสังคมออนไลน์ ก็มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก มีการตั้งข้อสงสัยว่า พื้นที่วัด อบต.มีสิทธิ์ติดตั้งเสาไฟได้หรือไม่ หรืองบประมาณที่ถูกจัดซื้อไปแล้ว รับผิดชอบอย่างไร ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบและชี้แจง


ข่าวที่เกี่ยวข้อง