คัดลอก URL แล้ว
สาวก “ทุเรียน” เตรียมเป๋าฉีก! คาดปีนี้ราคาพุ่งสูง 300 บ. / กก.

สาวก “ทุเรียน” เตรียมเป๋าฉีก! คาดปีนี้ราคาพุ่งสูง 300 บ. / กก.

สถานการณ์ราคาทุเรียนในปี 2567 นี้ คาดว่า ราคาอาจจะพุ่งสูงขึ้นตกกิโลกรัมละเกือบ 300 บาท หลังจากชาวเกษตรกรต้องพบเจอปัญหาหลายปัจจัย ทั้งภาวะภัยแล้ง , หนอนเจาะผลทุเรียน หรือ และต้นทุเรียนล้มโค่นจากอากาศที่แปรปรวน บางพื้นที่เจออากาศร้อนปนฝนตก จนทำให้เกิดโรคผลเน่าในทุเรียนระบาดที่สวน มักจะพบในช่วง 1 เดือนก่อนที่จะเก็บเกี่ยว รวมทั้งหลังการเก็บเกี่ยวจะพบโรคนี้ได้ในระหว่างการบ่มผลทุเรียนให้สุก แต่ถ้าอาการรุนแรงมาก ผลทุเรียนจะเน่าและร่วงหล่นก่อนกำหนดก็มี

ซึ่งส่งผลให้ผลผลิตของทุเรียนที่จะสามารถนำส่งขายได้นั้นลดลง และเมื่อปี 2566 ราคาทุเรียนก็เคยถูกปรับขึ้นอยู่ที่กิโลกรัมละ 220 บาท มาแล้ว จากเดิมที่เคยขายกิโลกรัมละ 120-150 บาท เนื่องจากทุเรียนขาดตลาด

อีกทั้งยังรวมถึงการแย่งซื้อผลผลิตทุเรียนส่งออกตลาดจีนของล้งหน้าใหม่อีกหลายราย เนื่องจากขณะนี้ “ทุเรียน” เป็นที่ต้องการของตลาดจีนเป็นจำนวนมาก ซึ่งเมื่อปี 2566 จีนได้นำเข้า “ทุเรียนสด” มากถึง 1,425,923 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ถึง 601,051 ตัน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 72.87) คิดเป็นมูลค่าการนำเข้า 47,195 ล้านหยวน หรือเกือบ 236,000 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 74.69)

โดยปี 2566 “ทุเรียนไทย” ครองส่วนแบ่งตลาดทุเรียนสดในจีนร้อยละ 65.15 ด้วยปริมาณการนำเข้า 928,976 ตัน การวิเคราะห์เชิงปริมาณ พบว่า แม้ว่าทุเรียนไทยจะมีคู่แข่งเพิ่มขึ้น แต่การส่งออกทุเรียนของไทยยังคงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเป็นการเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณ และมูลค่า กล่าวคือ เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า จีนนำเข้าทุเรียนไทยเพิ่มขึ้น 144,966 ตัน คิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 18.49 คิดเป็นมูลค่าการนำเข้า 31,973 ล้านหยวน หรือเกือบ 1.6 แสนล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.48)

นอกจากนี้เพจ “Thai Durian Association – TDA สมาคมทุเรียนไทย” ยังได้เปิดเผยถึงผลสำรวจข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 โดยมีการคาดการณ์สถานการณ์ “ทุเรียน” ของจังหวัดจันทบุรี ปี 2567 ดังนี้

 1. พื้นที่ยืนต้นทุเรียน รวม 437,913 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ที่มีจำนวน 413,046 ไร่
  (เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.02)
 2. พื้นที่ให้ผลรวม 295,273 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ที่มีจำนวน 273,648 ไร่
  (เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.90 )
 3. ปริมาณผลผลิตรวม 561,905 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ที่มีจำนวน 538,461 ตัน
  (เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.35)
 4. ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 1,903 กิโลกรัม ลดลงจากปี 2566 ที่มีผลผลิต 1,968 เฉลี่ยต่อไร่
  (ลดลงร้อยละ 3.30)

และคาดว่า “ทุเรียน” จะออกสู่ตลาด ตั้งแต่ช่วงเดือน กุมภาพันธุ์ – กรกฎาคม 2567 โดยช่วงที่จะออกมากที่สุด คือ เดือน พฤษภาคม


ข่าวที่เกี่ยวข้อง