คัดลอก URL แล้ว
ไกล่เกลี่ยสำเร็จแล้ว 1.3 หมื่นราย หลังเปิดลงทะเบียนแก้หนี้

ไกล่เกลี่ยสำเร็จแล้ว 1.3 หมื่นราย หลังเปิดลงทะเบียนแก้หนี้

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยผลการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ตลอด 74 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดให้ลงทะเบียน เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 จากรายงานของกรมการปกครอง พบว่า มีประชาชนลงทะเบียนแล้ว 141,351 ราย เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแล้ว 21,810 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จแล้ว 13,141 ราย ส่งผลให้มูลหนี้สะสมทั้งประเทศลดลงมากกว่า 675 ล้านบาท จากมูลหนี้เดิม รวมมากกว่า 9,881 ล้านบาท

โดยจังหวัดที่สามารถนำลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้มากที่สุดคือ นครสวรรค์ 3,197 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 349 ราย ส่งผลให้มูลหนี้สะสมในพื้นที่ลดลงเกือบ 229 ล้านบาท ขณะที่ กรุงเทพมหานคร มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด และแม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนน้อยที่สุด

ทั้งนี้ ลูกหนี้ ยังสามารถการลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์นี้ ที่ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ หรือสำนักงานเขตของกรุงเทพมหานครทุกแห่ง


ข่าวที่เกี่ยวข้อง