คัดลอก URL แล้ว
ชวนทำดีรับปีมังกรทอง 2567 ให้เลือดก่อนปีใหม่ ท่องเที่ยวปลอดภัย โชคดีได้บุญ

ชวนทำดีรับปีมังกรทอง 2567 ให้เลือดก่อนปีใหม่ ท่องเที่ยวปลอดภัย โชคดีได้บุญ

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ชวนประชาชนร่วมทำความดีต้อนรับปีมังกรทอง 2567 “ให้เลือดก่อนปีใหม่ ท่องเที่ยวปลอดภัย โชคดีได้บุญ” วันที่ 25-31 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ (Fixed Station) 7 แห่ง ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่งทั่วประเทศ และโรงพยาบาลสาขา 8 แห่งในกรุงเทพฯ พร้อมรับของที่ระลึก แทนคำขอบคุณ


รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่าในช่วงก่อนวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2567 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนประชาชนทำความดีบริจาคโลหิต ต้อนรับปีมังกรทอง 2567 ในโครงการ “ให้เลือดก่อนปีใหม่ ท่องเที่ยวปลอดภัย โชคดีได้บุญ” ระหว่างวันที่ 25-31 ธันวาคม 2566 รวม 7 วัน ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ (Fixed Station) 7 แห่ง และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่ง ทั่วประเทศ ผู้บริจาคโลหิตจะได้รับ ปฏิทินหนูแดง ปี 2567 และเสื้อโปโล “Give Blood Give Love” เป็นที่ระลึก

ทั้งนี้ เนื่องจากเทศกาลปีใหม่ 2567 มีวันหยุดยาวติดต่อกันถึง 4 วัน คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางท่องเที่ยว หรือกลับภูมิลำเนา เป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบอาจทำให้ได้รับโลหิตบริจาคลดลง ไม่เพียงพอแก่ผู้ป่วย ในขณะเดียวกันช่วงก่อนวันหยุดปีใหม่ มีการขอเบิกโลหิตจากโรงพยาบาลทั่วประเทศเพิ่มมากขึ้นกว่าในช่วงเวลาปกติ ถึงร้อยละ 30 จึงจำเป็นต้องขอรับบริจาคโลหิต เพื่อเตรียมความพร้อมสำรองโลหิตคงคลัง ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ที่จะมีการเบิกโลหิตจำนวนมาก นำไปใช้รักษาผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที หากมีความต้องการโลหิตอย่างเร่งด่วน รวมทั้ง ผู้ป่วยที่ต้องใช้โลหิตในการรักษาอย่างต่อเนื่องในโรงพยาบาลในช่วงวันหยุดดังกล่าว ซึ่งตามมาตรฐานงานบริการโลหิต ต้องมีโลหิตสำรองคงคลังไม่ต่ำกว่า 3,000 ยูนิต ต่อวัน

โอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนประชาชนที่มีสุขภาพดี ร่วมทำความดีบริจาคโลหิตส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่มอบเป็นของขวัญให้แก่ผู้ป่วย ได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ (Fixed Station) 7 แห่ง ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่ง ทั่วประเทศ ได้แก่ ลพบุรี ชลบุรี ราชบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี นครสวรรค์ พิษณุโลก เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช (ทุ่งสง) สงขลา และภูเก็ต และโรงพยาบาลสาขา 8 แห่ง ในกรุงเทพฯ

นอกจากนี้ ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ประชาชนสามารถบริจาคโลหิตได้ทุกวัน ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ โดยจะปิดทำการ 1 วัน คือ วันที่ 1 มกราคม 2567 ซึ่งเป็นวันหยุดทำการประจำปี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายจัดหาผู้บริจาคโลหิตและสื่อสารองค์กร ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โทร. 0 2256 4300, 0 2263 9600-99 ต่อ 1101, 1760, 1761


ขอบคุณที่ท่านได้กรุณาเผยแพร่ข่าวนี้
ฝ่ายจัดหาผู้บริจาคโลหิตและสื่อสารองค์กร
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
โทรศัพท์ 0 2256 4300, 0 2263 9600-99 ต่อ 1760, 1761


ข่าวที่เกี่ยวข้อง