คัดลอก URL แล้ว
เฮ! หยุดยาวปีใหม่นี้ “วิ่งฟรี” มอเตอร์เวย์ทั้ง 5 เส้นทาง

เฮ! หยุดยาวปีใหม่นี้ “วิ่งฟรี” มอเตอร์เวย์ทั้ง 5 เส้นทาง

กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม มอบของขวัญปีใหม่แก่ผู้ใช้ทาง เปิดให้ใช้มอเตอร์เวย์ฟรี 5 เส้นทาง ตามนโยบาย “คมนาคมเพื่อความอุดมสุขของประชาชน” เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและเพื่อบรรเทาปัญหาจราจรติดขัดในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้


ข่าวที่เกี่ยวข้อง