คัดลอก URL แล้ว
เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม วิธีเช็กรายชื่อ-สถานที่-วิธีการลงคะแนน

เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม วิธีเช็กรายชื่อ-สถานที่-วิธีการลงคะแนน

ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม ซึ่งจะเปิดให้ลงคะแนนในวันที่ 24 ธันวาคม 2566 เวลา 8.00-16.00 น. โดยเป็นการเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน ฝ่ายละ 7 คน ซึ่งเป็นบุคคลที่มาจากผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 มาตรา 40 และนายจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคม

โดยการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกในรอบหลายปี นับตั้งแต่ปี 2557 นอกจากนี้การมีบอร์ดฯ ที่มาจากการเลือกตั้งของผู้ประกันตนนั้น ยังเป็นส่วนสำคัญที่จะเข้ามาขับเคลื่อนและบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ ให้ไปเป็นตามประสงค์ของผู้ที่สนับสนุนเข้ามาบริหารงานในอนาคต

วันนี้ทางทีมข่าว Mono29 ได้รวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมในครั้งนี้ ทั้งเรื่อง การเช็กรายชื่อ สถานที่เลือกตั้ง ขั้นตอนการเลือกตั้ง รวมถึงรายชื่อของผู้แทนฝ่ายนายจ้าง / ผู้ประกันตน ที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง ไว้ดังนี้

วิธีเช็กรายชื่อ / สถานที่เลือกตั้ง

สำหรับนายจ้าง และผู้ประกันตน ที่ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นลงทะเบียนไปเมื่อวันที่ 10 พ.ย.2566 สามารถเข้าเช็กรายชื่อ และสถานที่ลงคะแนนได้ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม โดยมีขั้นตอนดังนี้

วิธีลงคะแนนเลือกตั้ง

การเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม เปิดให้ลงคะแนนในวันที่ 24 ธันวาคม 2566 เวลา 8.00-16.00 น. ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ หรือนำบัตรอื่นที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักมาแสดง

โดยการลงคะแนนเสียงจะใช้วิธีเขียนหมายเลขของผู้สมัคร นายจ้าง – ผู้ประกันตน โดยจะมีให้ใส่หมายเลข 7 คน หากใครไม่ประสงค์ลงคะแนน ก็สามารถกากบาทได้ในช่อง ‘ไม่ประสงค์ลงคะแนน’

สำหรับรายชื่อ หมายเลข ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และ ฝ่ายผู้ประกันตน สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่

>>>สำนักงานประกันสังคม<<<


ข่าวที่เกี่ยวข้อง