คัดลอก URL แล้ว
ผู้นำโสมแดงสั่งเจ้าหน้าที่ แก้ไขปัญหาอัตราการเกิดลดลง

ผู้นำโสมแดงสั่งเจ้าหน้าที่ แก้ไขปัญหาอัตราการเกิดลดลง

นาย คิม จอง-อึน ผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือ แถลงต่อที่ประชุมมารดาแห่งชาติ ครั้งที่ 5 โดยขอให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง “โดยเฉพาะอย่างยิ่งมารดาทุกคน” ร่วมกันบริหารจัดการ อัตราการเกิดในประเทศที่ลดต่ำลงอย่างน่าใจหาย และยกย่องบทบาทของมารดา ว่าคือหนึ่งในกลจักรสำคัญที่ขับเคลื่อนประเทศ

ปัจจุบัน เกาหลีเหนือมีประชากรราว 25 ล้านคน แต่ในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา เกาหลีเหนือเผชิญกับภัยพิบัติหลายอย่าง ซึ่งส่งผลกระทบอย่างหนักต่อภาคการเกษตร และการดำเนินชีวิตของประชาชน

ซึ่งข้อมูลจากกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติชี้ว่า อัตราการเจริญพันธุ์ต่อสตรีในวัยเจริญพันธุ์ ที่มีอายุระหว่าง 15-49 ปี อยู่ที่ 1.8 ต่อประชากร 1,000 คน สำหรับเกาหลีเหนือ แม้ลดลงมาก แต่ยังถือว่าสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะเกาหลีใต้ ซึ่งอัตราการเจริญพันธุ์อยู่ที่เพียง 0.7 ต่อประชากร 1,000 คน

#ข่าวโมโน29 #mononews29 #ข่าวต่างประเทศ #เกาหลีเหนือ #อัตราการเกิด #คิมจองอึน #อัตราการเจริญพันธุ์ #อัตราการเกิดลดลง


ข่าวที่เกี่ยวข้อง