คัดลอก URL แล้ว
เปิดรายงานข้อมูลหลุด พบ  LINE SHOPPING ของคนไทย 1  หมื่นรายการ

เปิดรายงานข้อมูลหลุด พบ LINE SHOPPING ของคนไทย 1 หมื่นรายการ

จากกรณีที่มีรายงานข้อมูลผู้ใช้งานของไลน์ รั่วของแอปฯ LINE ราว 440,000 รายการ ตามที่ได้มีรายงานไปเมื่อวานนี้ ( 27 พ.ย. ) โดยทางไลน์ได้มีการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดของข้อมูลที่คาดว่า จะรั่วออกไปจากระบบ โดยแบ่งจำแนกข้อมูลต่าง ๆ ในหลายส่วนด้วยกัน คือ

ซึ่งในรายงานข้อมูลอื่น ๆ ที่คาดว่า จะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ พบว่า มีระบุถึงข้อมูลที่เป็นของผู้ใช้บริการในประเทศไทย จำนวน 10,000 รายการ ในบริการ LINE SHOPPING โดยรายงานระบุว่า เป็นข้อมูลผู้ใช้งานไลน์ สำหรับการระบุตัวตน, สถิติเกี่ยวกับการดูร้านค้า – จำนวนวิว เป็นต้น

โดยข้อมูลที่ถูกระบุถึงในประเทศไทยในขณะนี้ ยังคงมีรายงานออกมาเพียง 10,000 รายการที่เกิดขึ้นจากบริการ LINE SHOPPING และยังคงไม่มีรายละเอียดใด ๆ เพิ่มเติม เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นอะไรบ้าง, ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้

นอกจากนี้ ในส่วนของข้อมูลของผู้ใช้งาน LINE ที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ พบว่า รั่วไหลออกมานั้น มีจำนวนกว่า 302,569 รายการ ก็ยังคงไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนว่า มีข้อมูลของผู้ใช้งานที่เป็นชาวไทยจำนวนมากน้อยเพียงใด มีเพียงรายงานที่พบว่า เป็นผู้ใช้งานในประเทศญี่ปุ่น 1.14 แสนรายเท่านั้น

ชาวเน็ตตั้งคำถามถึงหน่วยงานของไทย

จากรายงานของบริษัท LY Corp. ที่ระบุถึงข้อมูลรั่วไหลในครั้งนี้ มีข้อมูลของผู้ใช้งาน LINE SHOPPING ในประเทศไทย จำนวน 1 หมื่นราย ซึ่งยังคงไม่ชัดเจนว่า มีอะไรบ้างนั้น โดยภายหลังจากที่มีกระแสข่าวของข้อมูลในแอปฯ ไลน์ หลุดออกมา ส่งผลให้มีผู้ใช้งานบางส่วนตั้งคำถามถึงมาตรการของไทย ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ว่า

ในประเทศไทยได้มีกฎหมายของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และมีผลบังคับใช้แล้ว จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ติดต่อไปยังบริษัทผู้ให้บริการ ให้มีการชี้แจงถึงเรื่องนี้แล้วหรือไม่ เนื่องจากถือเป็นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากผู้ให้บริการ

แม้ว่า เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นในต่างประเทศก็ตาม แต่มีรายงานที่ออกมาจากทางผู้ให้บริการแล้วว่า มีข้อมูลของผู้ใช้งานคนไทยบางส่วนได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จึงถือเป็นเรื่องที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรจะมีความชัดเจนในเรื่องนี้

ข้อมูลผู้ใช้งาน LINE ที่หลุด

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งาน LINE

ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานต่าง ๆ แต่ไม่รวมถึงข้อมูลประเภทอื่น ๆ อีกบางส่วน สำหรับข้อมูลในส่วนนี้ ทาง LINE ได้ประเมินว่า มีหลุดออกไปในส่วนของข้อมูลผู้ใช้งานนั้น มีจำนวนทั้งหมด 252,818 รายการ โดยในจำนวนนี้ เป็นผู้ใช้งานของญี่ปุ่นจำนวน 114,440 ราย ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ ประกอบไปด้วย

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ “ข้อความ”

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องการการใช้บริการโทรฟรี

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องการการใช้บริการโทรฟรี จำนวน 7,981 รายการ โดยรวมเป็นข้อมูลของผู้ใช้งานในญี่ปุ่น 697 รายการ ซึ่งมีข้อมูลต่าง ๆ เช่น ชื่อที่แสดง, จำนวนของผู้ใช้งานที่โทรมายังเพจ, ประเภทของการวางสาย เป็นต้น

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ LINE VOOM

จำนวน 32,972 รายการ เป็นข้อมูลของผู้ใช้งานในญี่ปุ่น 15,459 รายการ ซึ่งเป็นข้อมูลการโพสต์ (วัน-เวลา) , จำนวนผู้ติดตาม/เพื่อน, ข้อมูลของระบบปฏิบัติการ, เวลาของคลิปวิดีโอ เริ่มต้น-สิ้นสุด และอื่น ๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับ LINE Official Account

มีจำนวน 11,728 รายการ (ผู้ใช้งานในญี่ปุ่น 10,388 ราย) โดยข้อมูลที่หลุดไปประกอบด้วยข้อมูลต่าง ๆ เช่น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ‘Reserve with LINE’

เป็นข้อมูลบันทึกชื่อผู้สร้างบัญชี ประเภทพันธมิตร จำนวนบัญชีทางการ จำนวนการจอง จำนวนผู้ใช้งาน เป็นต้น ซึ่งเป็นของผู้ใช้งานในญี่ปุ่น 386 คน

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแอพ/แพลตฟอร์ม LINE

จำนวน 103,527 รายการ (ผู้ใช้งานในญี่ปุ่น 3,009 ราย) โดยเป็นข้อมูลต่าง ๆ เช่น บันทึกของตัวระบุผู้ใช้ LINE (ภายใน) /ประเทศ/ระบบปฏิบัติการ/เพศ/กลุ่มอายุ การประทับเวลา ผู้สร้างสติกเกอร์ /ประเทศ ตัวระบุสติกเกอร์ ตัวระบุภายในของผู้ซื้อสติกเกอร์/วันที่ซื้อ ฯลฯ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ LINE Mini App

เป็นข้อมูลบันทึกระบุตัวตนผู้ใช้งานภายใน จำนวน 31 รายการ ซึ่งเป็นของผู้ใช้งานในญี่ปุ่นทั้งหมด ประกอบไปด้วยข้อมูล เช่น ข้อมูลระบุตัวตนผู้ใช้งานภายใน, จำนวนผู้ใช้งาน ข้อตกลงในการใช้งานวัน-เวลาที่มีการใช้งาน เป็นต้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ LINE GIFT

เป็นบันทึกเกี่ยวกับร้านค้าจำนวน 304 รายการ ของผู้ใช้งานในญี่ปุ่นทั้งหมด โดยมีข้อมูลเช่น ข้อมูลระบุตัวตนของร้านค้า, ยอดขายรวมเป็นต้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ LINE NEWS

เ็นข้อมูลของบัญชีผู้สร้างเนื้อหา จำนวน 35,844 รายการ ของผู้ใช้งานในประเทศญี่ปุ่น โดยมีข้อมูลเช่น ข้อมูลที่มาของการเข้าถึง, ข้อมูลของผู้สร้างเนื้อหา, ประวัติการใช้งานของผู้ที่อ่านข่าว เป็นต้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ LINE SURVEY

มีข้อมูลของผู้ใช้งานที่ดูวิดีโอในแบบสำรวจอีกจำนวน 9,999 รายการ โดยเป็นผู้ใช้งานในญี่ปุ่นเกือบทั้งหมด

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ LINE MUSIC

มีจำนวน 20 รายการ เป็นข้อมูลของผู้ใช้งานในญี่ปุ่นทั้งหมด

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ LINE TODAY, LINE Ads Platform ในไต้หวัน

โดยมีข้อมูลการใช้งาน LINE TODay ในไต้หวัน 20 รายการ, ข้อมูลการใช้งาน LINE Ads ในไต้หวัน 2,020 รายการ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ LINE Developers Platform

มีจำนวนทั้งหมด 4,148 รายการ (ของผู้ใช้งานในญี่ปุ่น 4 รายการ) เป็นข้อมูลของนักพัฒนาที่ใช้ LINE Developers, ข้อมูลภายใน, ประเทศ, และบริการที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยมีอีก 30,835 รายการที่เป็นข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานภายใน, ประเทศ, ระบบปฏิบัติการ, เบอร์โทรศัพท์ (ที่ถูกเข้ารหัสแล้ว), อีเมล์, ที่อยู่, เวอร์ชั่นของ LINE และอื่น ๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้งานในประเทศญี่ปุ่น

2. ข้อมูลเกี่ยวกับ สิทธิความเป็นส่วนตัว

สำหรับข้อมูลในส่วนนี้ มีจำนวน 18,666 รายการ ซึ่งเป็นผู้ใช้งานในประเทศญี่ปุ่น 8,950 รายการ ประกอบไปด้วย

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ

สำหรับข้อมูลที่เป็นข้อมูลของพาร์ทเนอร์ที่ทำธุรกิจกับ LINE นั้นมีจำนวน 86,105 รายการ ที่คาดว่าจะรั่วไหลออกไป โดยส่วนใหญ่เป็นอีเมล์

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องพนักงาน, ลูกจ้าง

ในส่วนนี้ มีจำนวนทั้งหมด 51,353 รายการ ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่ใช้ในระบบการตรวจสอบข้อมูลของพนักงานทั้งใน LY Corp. , NEVER และบริษัทอื่น ๆ ซึ่งประกอบไปด้วยชื่อ-นามสกุล, รหัสพนักงาน, อีเมล์, บริษัท, แผนก เป็นต้น

ข้อมูลอื่น ๆ ที่อาจจะรั่วไหล

นอกจากข้อมูลผู้ใช้งาน และข้อมูลพนักงานภายในของบริษัทแล้ว ยังพบว่า มีข้อมูลบางส่วนที่อาจจะถูกเข้าถึงได้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งตัวเลขจำนวนรายการที่พบนี้ ยังคงเป็นการคาดการณ์และประมาณการ โดยยังอยู่ในระหว่างการสอบสวนของทางบริษัท

ข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใช้งาน

โดยข้อมูลในชุดนี้ คาดว่า มีจำนวน 49,751 รายการ โดยเป็นของผู้ใช้งานในประเทศญี่ปุ่นจำนวน 15,454 รายการ ประกอบไปด้วย


ที่มา – https://www.lycorp.co.jp/en/


ข่าวที่เกี่ยวข้อง