คัดลอก URL แล้ว
ขยายเวลาถอดมิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้าเป็น 3 เดือน เริ่ม พ.ย.นี้

ขยายเวลาถอดมิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้าเป็น 3 เดือน เริ่ม พ.ย.นี้

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ได้ติดตามพร้อมให้นโยบายโดยเน้นที่ประเด็นการเร่งรัดดำเนินมาตรการการลดภาระค่าครองชีพให้แก่พี่น้องประชาชน อย่างการช่วยแบ่งเบาภาระค่าน้ำ ค่าไฟ แก่พี่น้องประชาชน ขณะนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง ได้สนองนโยบายลดภาระประชาชน ได้อย่างรวดเร็ว พร้อมกับได้ขยายเวลาถอดมิเตอร์ไฟฟ้า จาก 1 เดือน เป็น 3 เดือน

เพื่อให้โอกาสประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยได้มีไฟฟ้าใช้อย่างต่อเนื่อง โดยหากการประปานครหลวง(กปน.)และ การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) พิจารณาออกมาตรการที่คล้ายคลึงกัน ทั้งการลดค่าน้ำ การขยายเวลาถอดมิเตอร์ ก็จะช่วยได้อีกทางหนึ่ง

โดยเงื่อนไขนี้จะให้เฉพาะ ผู้ที่มีค่าน้ำคงค้างไม่เกิน 150 บาทต่อเดือน รวมแล้วสามารถค้างค่าน้ำได้ 3 เดือนหรือ 450 บาท โดยคาดว่าจะเร่งดำเนินการได้ภายในเดือนพฤศจิกายน เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน

สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่มียอดค่าไฟฟ้าไม่เกิน 300 บาทต่อเดือนจะขยายระยะเวลางดจ่ายกระแสไฟฟ้า เป็นไม่เกิน 3 เดือน เริ่มโครงการตั้งแต่ พฤศจิกายน 2566 – พฤศจิกายน 2567


ข่าวที่เกี่ยวข้อง