คัดลอก URL แล้ว

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เชิญผู้ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 2566

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสมทบปัจจัยในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2566

    สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2566 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอพระราชทานผ้าพระกฐิน เพื่อนำไปถวายพระภิกษุสงฆ์จำพรรษา ในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ วัดธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสมทบปัจจัยในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2566 โดยสามารถโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ (อาคาร บี) บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “กฐินพระราชทาน” เลขที่บัญชี 955 – 0 – 16647 – 3 สำหรับผู้มีจิตศรัทธาร่วมอนุโมทนาบุญ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จะออกใบอนุโมทนาบัตรให้ กรุณาส่งใบนำส่งเงิน พร้อมหลักฐานการโอนเงินและรายละเอียดไปที่ โทรสาร 0 2143 8608, 0 2143 8610 โดยใบอนุโมทนาบัตรสามารถนำไปลดหย่อนภาษีสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลได้

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของท่านมา ณ โอกาสนี้ พร้อมทั้งขออานิสงส์แห่งผลบุญที่ทุกท่านได้ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานครั้งนี้ จงเป็นเดชะพละปัจจัยให้ท่านทั้งหลายและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปรารถนาสิ่งใดที่ดีงามขอจงสัมฤทธิ์ผลทุกประการ
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักคณะกรรมการการเลือกตั้ง โทร. 0 2141 8676 – 7 หรือ บริการสายด่วน 1444


ข่าวที่เกี่ยวข้อง