คัดลอก URL แล้ว
ส.บอล เร่งยกระดับผู้ฝึกสอน ในโครงการ Grow Together

ส.บอล เร่งยกระดับผู้ฝึกสอน ในโครงการ Grow Together

สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ เร่งยกระดับและพัฒนาผู้ฝึกสอนฟุตบอล ภายใต้โครงการ Grow Together

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้จัดกิจกรรมอบรมผู้ฝึกสอนฟุตบอล หรือ COACHING EDUCATION ขึ้นภายใต้โครงการ Grow Together โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มจำนวนวิทยากรและผู้ฝึกสอนฟุตบอลที่ได้คุณภาพและมาตรฐาน ให้เพียงพอต่อความต้องการของวงการฟุตบอลไทยในปัจจุบัน โดยจะเป็นการให้ความรู้ด้านฟุตบอลที่ถูกต้อง ทันสมัย ตามมาตรฐานของสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย (AFC) โดยผู้ฝึกสอนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรม ไปถ่ายทอดสู่นักฟุตบอลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป

สมาคม ฯ แบ่งหลักสูตรการอบรมผู้ฝึกสอนในประเทศไทยออกเป็นทั้งหมด 5 ระดับ ดังนี้

ในแต่ละหลักสูตรมีเนื้อหาและระยะเวลาการเรียนที่แตกต่างกัน เริ่มตั้งแต่การอบรมผู้ฝึกสอนระดับ G ใช้ระยะเวลา 7 วัน จนถึงระดับ PRO ซึ่งเป็นระดับสูงสุดที่ต้องใช้ระยะเวลาในการอบรมนานถึง 50 วัน ซึ่งผู้เข้าอบรมทุกคนจะได้เรียนกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมฯ และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากต่างประเทศ ภายใต้คำแนะนำของ FIFA และ AFC ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ

โดยกิจกรรม “COACHING EDUCATION” ที่จัดขึ้นภายใต้โครงการ Grow Together ในปี 2566 นี้ มีผู้ฝึกสอนที่ผ่านการอบรมจากสมาคมฯ จำนวนทั้งสิ้น 397 คน จากการจัดอบรมทั้งหมด 15 หลักสูตร ได้แก่

  1. จัดอบรมวิทยากร เพื่อสอนหลักสูตรเพิ่มเติมสำหรับการต่ออายุใบอนุญาตวิทยากร ณ จังหวัดชลบุรี
  2. จัดอบรมสำหรับวิทยากรในระดับภูมิภาค เพื่อให้ความรู้ความรู้แก่วิทยากรในระดับภูมิภาคเพื่อให้นำความรู้ไปสอนฟุตบอลในภูมิภาคตัวเอง จำนวน 2 หลักสูตร ณ จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดชัยภูมิ
  3. จัดคอร์สอบรมผู้ฝึกสอนในระดับ G จำนวน 4 หลักสูตร ณ จังหวัดชลบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดอ่างทอง
  4. จัดคอร์สอบรมผู้ฝึกสอนในระดับ AFC C จำนวน 3 หลักสูตร ณ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดนครราชสีมา
  5. จัดคอร์สอบรมผู้ฝึกสอนในระดับ AFC B จำนวน 2 หลักสูตร ณ จังหวัดชลบุรี
  6. จัดคอร์สอบรมผู้รักษาประตูในระดับ C จำนวน 2 หลักสูตร ณ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดชลบุรี
  7. จัดอบรมผู้ฝึกสอนออนไลน์ในระดับ G จำนวน 4 หลักสูตร ณ จังหวัดกระบี่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดนครราชสีมา

โดยผู้ที่ผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนในระดับต่างๆจากสมาคมฯภายใต้โครงการ Grow Together สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดในการสอนนักฟุตบอลเยาวชนในช่วงอายุต่างๆได้อย่างถูกต้องต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการสอนฟุตบอลแก่เยาวชนในท้องถิ่นของตัวเอง การสอนนักฟุตบอลในอคาเดมีฟุตบอลต่างๆที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ตลอดจนเป็นผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลเยาวชนเพื่อทำการแข่งขันฟุตบอลรายการ FA Thailand Youth League ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Grow Together ได้ต่อไป


ข่าวที่เกี่ยวข้อง