คัดลอก URL แล้ว
ตร.จัดพิธีอำลาตำแหน่ง ผบ.ตร. ให้กับ ‘บิ๊กเด่น’

ตร.จัดพิธีอำลาตำแหน่ง ผบ.ตร. ให้กับ ‘บิ๊กเด่น’

วันที่ 29 กันยายน 2566 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดพิธีอำลาตำแหน่งให้กับพล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ซึ่งจากเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2566 นี้ โดยพล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ ได้เป็นประธานในพิธีขึ้นแท่นรับความเคารพ

จากนั้นได้ตรวจแถวกองเกียรติยศ โดยมีพล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(รองผบ.ตร.), พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รองผบ.ตร., พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จเรตำรวจแห่งชาติ, พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และผู้บังคับบัญชาระดับสูงเข้าร่วมในพิธี ต่อมามีพิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชการที่ 4 บริเวณด้านหน้าอาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.)

จากนั้นมีพิธีถวายราชสักการะพระบรมรูปหล่อ รัชกาลที่ 9 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) และมีพิธีอำลาตำแหน่งที่ห้องศรียานนท์

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ ได้กล่าวอำลาตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่า รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รองผบ.ตร.) จเรตำรวจแห่งชาติ(จตช.) ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผู้ช่วยผบ.ตร.) ผู้บัญชาการ(ผบช.) ผู้บังคับการ(ผบก.) เพื่อนข้าราชการตำรวจ และแม่บ้านตำรวจทุกท่าน ผมมีความยินดีและภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และปฏิบัติงานร่วมกันกับทุกท่านมาตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ผมต้องขอขอบคุณรองผบ.ตร., จตช., ผู้ช่วยผบ.ตร. และผู้บังคับบัญชาในทุกระดับ

ซึ่งในปีนี้มีผู้บังคับบัญชาระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เกษียณอายุราชการพร้อมกับผมหลายท่าน ไม่ว่าจะเป็น พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จตช., พล.ต.อ.ชินภัทร สารสิน รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ.สมพงษ์ ชิงดวง ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตลอดจนผู้บังคับบัญชาระดับสูงอีกหลายท่าน ผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ปฏิบัติงานในหน้าที่ตลอดมาอย่างเต็มกำลังความสามารถจวบจนวันเกษียณอายุราชการ และขอขอบคุณเพื่อนข้าราชการตำรวจทุกภาคส่วน ทั้งฝ่ายปฏิบัติและฝ่ายอำนวยการตลอดจนหน่วยขึ้นตรงในสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทุกท่านที่ได้ช่วยกันขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของสำนักงานตำรวจแห่งชาติปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทเสียสละ

แม้ว่าในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาจะมีสถานการณ์เกิดขึ้นมากมายแต่ด้วยความร่วมมือจากพวกท่านทุกคน สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงสามารถปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกันปราบปราม แก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรมออนไลน์อำนวยความยุติธรรม ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนในทุกพื้นที่สมกับเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อย่างแท้จริง

พร้อมขอให้ข้าราชการตำรวจทุกนายมีปฏิภาณและทัศนะคติเชิงบวกที่มุ่งมั่นปฏิบัติงานโดยมีประชาชนเป็นที่ตั้ง มีความเสียสละสามัคคี คิดถึงส่วนรวมให้มาก คิดถึงส่วนตัวให้น้อย ให้คิดว่าอาชีพตำรวจเป็นโอกาสที่จะได้ช่วยเหลือประชาชน เปรียบเสมือนเป็นการทำบุญทำความดีในทุกวัน เมื่อเรามีทัศนคติที่ดีแล้ว เราก็จะมีความสุขและมีแรงผลักดันในการทำงานโดยไม่เหน็ดเหนื่อย ไม่ย่อท้อ ให้ทำงานเพื่อผลของงานและผลของงานจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างแท้จริง

“ผมต้องขอขอบคุณและชมเชยเพื่อนข้าราชการตำรวจทุกนายจากใจจริงและขอให้ตั้งแต่วันนี้ไปพวกเราทุกคนจงมีความรักความสามัคคีกันในองค์กรในหมู่คณะ โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือความผาสุขของประชาชน ผมพร้อมเป็นกำลังใจให้ทุกท่านให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งและยินดีให้คำปรึกษาในทุกเรื่องในการต่อยอดและพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่ปฏิบัติงานในทุกมิติด้วยความเป็นมืออาชีพโดยมีประชาชนเป็นที่ตั้งอย่างแท้จริง”

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กล่าว

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า สุดท้ายนี้ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงถึงพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย และสำหรับข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการขอให้ท่านใช้ชีวิตในวัยเกษียณอย่างมีคุณภาพและมีความสุข ขอให้ทุกท่านในที่นี้ประสบแต่ความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ

จากนั้นได้มีการบันทึกภาพร่วมกันของผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ต่อมา ข้าราชการตำรวจทุกคนที่อยู่ในห้องศรียานนท์ได้ยืนขึ้นพร้อมปรบมือให้กับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้บังคับบัญชาระดับสูงและข้าราชการตำรวจได้มอบดอกกุหลาบให้กับพล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ ทั้งนี้มีดุริยางค์ตำรวจได้ขับกล่อมบทเพลงฝากไว้ในนามตำรวจไทย

และมีตำรวจจากโรงพยาบาลตำรวจได้ตั้งแถวพร้อมป้ายไฟข้อความ “รักจากใจ” “FCคร่า” โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นตื้นตันและประทับใจ ก่อนที่พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์จะขึ้นรถ โดยพล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นว่าที่ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคน 14 ได้มาส่งพร้อมกราบลงที่ตักของพล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ ก่อนจะทำการปิดประตูรถให้และยืนรอส่งพล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ จากนั้นได้ยกมือไหว้อีกครั้ง และทำความเคารพ

ทั้งนี้พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ ยังได้กล่าวขอบคุณสื่อมวลชนขณะนั่งอยู่บนรถว่า ”ขอบคุณที่ให้กำลังใจ“ ก่อนที่รถจะเคลื่อนขบวนออกจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างสมเกียรติ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง