คัดลอก URL แล้ว
ส.บอลจัด Grassroots 23 จังหวัดทั่วประเทศ ปั้นเยาวชนกว่าหมื่นคน

ส.บอลจัด Grassroots 23 จังหวัดทั่วประเทศ ปั้นเยาวชนกว่าหมื่นคน

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย และกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ จัดกิจกรรมฟุตบอล Grassroots หรือฟุตบอลระดับพื้นฐาน ใน 23 จังหวัดทั่วประเทศไทย ภายใต้โครงการ Grow Together ตลอด 1 ปี ที่ผ่านมา

โดยกิจกรรม Grassroots คือ หนึ่งในกิจกรรมที่อยู่ภายใต้โครงการ Grow Together ถือเป็นกิจกรรมที่มอบโอกาสแก่เยาวชนและบุคคลทั่วไปในเข้าถึงกีฬาฟุตบอลได้เข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นการแนะนำและฝึกสอนฟุตบอลขั้นพื้นฐานให้แก่เยาวชนในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมฟุตบอล การสอนฟุตบอลขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนทั่วไปที่สนใจ โดยใช้วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมฯ ภายใต้คำแนะนำของ FIFA และ AFC และเป็นไปตามแนวคิด Talent Development Scheme ของ FIFA ที่ว่า “Give everybody a chance to play” เมื่อประเทศไทยมีฐานประชากรฟุตบอลที่กว้างขึ้น ก็จะส่งผลถึงตัวเลือกนักกีฬาทีมชาติในอนาคตที่จะมากขึ้นตามไปด้วย

การเล่นฟุตบอลในระดับ Grassroots จะเน้นไปที่เด็กๆในช่วงอายุ 6 – 12 ปี โดยจะมุ่งเน้นให้เด็กๆเล่นฟุตบอลด้วยความสนุก มีความสุข สนุกสนานไปกับเกมฟุตบอล ไม่มุ่งเน้นผลแพ้ชนะ โดยมีการปลูกฝังปรัชญาของ Grassroots เข้าไปในกิจกรรม ได้แก่ ความสนุก (Enjoy) การแบ่งปัน (Share) ความเคารพ (Respect) และ ความเท่าเทียม (Fair) ภายใต้ความปลอดภัยทางกาย วาใจ ใจ ของเด็ก ตามหลักการคุ้มครองเด็กของทางสมาคมฯ (FA Thailand Child Safeguarding )
ในปี 2023 มีจำนวนเยาวชนทั้งชายและหญิงจากทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม Grassroots ทั้งสิ้น 9,552 คน และอาสาสมัครในท้องถิ่นที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 2,102 คน รวมเป็นประชากรฟุตบอล Grassroots ทั้งหมด 11,654 คน

สำหรับ กิจกรรมฟุตบอล Grassroots หรือฟุตบอลระดับพื้นฐาน จัดขึ้นใน 23 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพฯ,นครสวรรค์, อุดรธานี, อุทัยธานี, อุบลราชธานี, บุรีรัมย์, สุราษฎ์ธานี, ภูเก็ต,สงขลา, พัทลุง, สมุทรปราการ, ตาก,กระบี่, กาญจนบุรี, เชียงใหม่, นครราชสีมา, ชัยภูมิ, อยุธยา, เพชรบุรี, ขอนแก่น, ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา, นครปฐม

สำหรับ กิจกรรม Grassroots หรือฟุตบอลระดับพื้นฐานของสมาคมฯ ถือเป็นการสร้างเสริมศักยภาพทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคมของเด็กๆและเยาวชนในประเทศไทย ตามมาตรฐานของโครงการ Grow Together ในการต่อยอดสู่ “ปฐมบทใหม่เพื่อฟุตบอลไทยสู่ความยั่งยืน”


ข่าวที่เกี่ยวข้อง