คัดลอก URL แล้ว
“หมอชลน่าน” ตั้งภรรยา นั่งคณะที่ปรึกษา บอกไว้ใจได้ ไร้ผลประโยชน์แอบแฝง

“หมอชลน่าน” ตั้งภรรยา นั่งคณะที่ปรึกษา บอกไว้ใจได้ ไร้ผลประโยชน์แอบแฝง

หลังจากมีการเผยแพร่คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ลงนามโดย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1290/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ระบุว่า เพื่อให้การบริหารราชการของรัฐมนตรีว่าการกระรวงสาธารณสุข ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ด้านสุขภาพอนามัย จึงแต่งตั้ง น.ส.นวลสกุล บำรุงพงษ์ เป็นคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ล่าสุด นพ.ชลน่าน ได้ กล่าวถึงกรณีสังคมวิจารณ์ แต่งตั้ง พญ.นวลสกุล บำรุงพงษ์ เป็นคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (หมอก้อย) ภรรยา ว่า ยอมรับว่าเรื่องนี้เป็นความเสี่ยงของตนเหมือนกัน แต่เนื่องจากมีความไว้วางใจ มั่นใจในตัวหมอก้อย จากประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา และอยู่เคียงข้างตน มาตั้งแต่การช่วยหาเสียงเลือกตั้ง ก่อนตัดสินใจแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง

นอกจากนี้ นพ.ชลน่าน ยังยืนยันว่า การแต่งตั้งหมอก้อย แค่ให้อำนาจในการขับเคลื่อนงาน และไม่มีเงินเดือน ไม่มีและผลประโยชน์ใส่ตัวแน่นอน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง