คัดลอก URL แล้ว
เตือนป่า “ดงพญาเย็น-เขาใหญ่” เสี่ยงอยู่ในภาวะอันตราย

เตือนป่า “ดงพญาเย็น-เขาใหญ่” เสี่ยงอยู่ในภาวะอันตราย


นอกจากจะร่วมยินดีที่ เมืองโบราณศรีเทพ ได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลก อีกหนึ่งเรื่องที่คนไทยต้องเฝ้าระวังก็คือ การที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลก ตั้งคำถามถึงพื้นที่ป่ามรดกโลกดงพญาเย็น – เขาใหญ่

ซึ่งคำถามก็คือ การปรับขอบเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน และโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำ จะส่งผลกระทบให้พื้นที่ป่ามรดกโลกของไทย ถูกตีความว่าอยู่ในภาวะอันตรายหรือไม่ ระหว่างการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก มีวาระการพิจารณารายงานสถานภาพการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกภาวะอันตราย

โดยมีการพิจารณาพื้นที่ป่ามรดกโลกดงพญาเย็น – เขาใหญ่ ของไทยด้วย ซึ่งตัวแทนของไทยได้รายงานถึงกรณีที่ถูกกรรมการมรดกโลก เฝ้าระวังต่อเนื่อง ในเรื่องการจัดการพื้นที่ขอบเขตโดยวันที่ 14 กันยายน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบต่อข้อเสนอของไทย ในปรับแก้ไขร่างข้อมติ เพื่อชี้ให้เห็นว่า การปรับขอบเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน จะไม่ส่งผลกระทบต่อคุณค่าของพื้นที่ และสถานภาพของแหล่งมรดกโลก

ภานุเดช เกิดมะลิ ประธานมูลนิธิสืบ นาคะเสถียร บอกว่า คณะกรรมการมรดกโลก ย้ำให้ไทยทำตามอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก โดยคาดว่ามาจากปัญหาที่ดินวังน้ำเขียว และให้ยกเลิกแผนการก่อสร้างเขื่อน อ่างเก็บน้ำอย่างถาวร หากพบว่า ไทยยังเพิกเฉย อาจถูกยกระดับให้อยู่ในกลุ่มมรดกโลกภาวะอันตราย​ ซึ่งมีความเสี่ยงถูกถอดถอน

การเดินหน้าสร้างเขื่อน 7 แห่ง รอบพื้นที่ป่ามรดกโลกดงพญาเย็น – เขาใหญ่ สร้างความกังวลต่อกรรมการยูเนสโก โดยสั่งให้ไทย ดำเนินการประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ หรือ SEA สำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำ และแหล่งมรดกโลกให้ครอบคลุม

เพราะโครงการสร้างเขื่อน อาจส่งผลกระทบต่อคุณค่าและความโดดเด่นที่เป็นสากล ซึ่ง สหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ ศูนย์มรดกโลก หรือ IUCN เฝ้าระวังและตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง


ข่าวที่เกี่ยวข้อง