คัดลอก URL แล้ว
ยูเนสโกประกาศ “เมืองโบราณศรีเทพ” เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่

ยูเนสโกประกาศ “เมืองโบราณศรีเทพ” เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่

กว่า 30 ปีแล้ว ที่ประเทศไทยรอคอยการขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ เมือง”โบราณศรีเทพ” หลังจากที่กรมศิลปากร บูรณะตกแต่งนานถึง 10 ปี

ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร ได้มีการนำโบราณวัตถุ ที่บางชิ้นถูกลักลอบขุดแล้วก็หายไปจากเมืองโบราณศรีเทพ เช่น เศียรพระโพธิสัตว์เขาภมิอรัตน์ นายจิม ทอม สัน ได้นำส่งคืนให้กับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติให้ประชาชนได้ชื่นชมถึงความเก่าแก่และความทรงคุณค่าของเมืองโบราณศรีเทพที่มีอายุราวถึง 1700 ปีมาจัดแสดงโชว์

วันนี้รัฐบาลได้เตรียมที่จะประกาศขึ้นทะเบียนเมืองโบราณศรีเทพอำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของประเทศไทย ถ้านับรวมพื้นที่มรดกโลก ถือว่าเมืองโบราณศรีเทพเป็นมรดกโลกแห่งที่ 7 ของไทย แต่เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่ 4 ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโก

โดยวันนี้ได้มีรัฐบาลนำโดย พลตำรวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก

และนายเสริมศักดิ์พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วมแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในวันนี้ ซึ่งแน่นอนว่าไทยว่างเว้นจากการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางวัฒนธรรมมา 30 ปีโดยล่าสุด ในการประกาศขึ้นทะเบียน 2535 แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง จ.อุดรธานี


ข่าวที่เกี่ยวข้อง