คัดลอก URL แล้ว
“สว.กิตติศักดิ์”รอดโหวตวุฒิสภาไม่ผิดจริยธรรมกรณี วัดบางคลาน

“สว.กิตติศักดิ์”รอดโหวตวุฒิสภาไม่ผิดจริยธรรมกรณี วัดบางคลาน


การประชุมวุฒิสภาวันที่ 18 กันยายน 2566 มีวาระการพิจารณาเรื่องร้องเรียนจริยธรรม ของนายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ สว.โดยคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาได้รายงานผลการพิจารณากรณี นายกิตติศักดิ์ เข้าไปเกี่ยวข้องกับวัดหิรัญญาราม หรือวัดบางคลาน อ.โพทะเล จ.พิจิตร ซึ่งถูกร้องเรียนว่ากระทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพล ไม่ยอมให้พระครูพิสุทธิวรากร เจ้าอาวาสองค์ใหม่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่

โดยนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม ได้พิจารณารายงานผลการพิจารณา ซึ่งมี พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่ง เป็นประธานกรรมการการพิจารณา ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมลับและลงมติลับ

มีรายงานว่า รายงานของคณะกรรมการจริยธรรมเสนอลงโทษด้วยการว่ากล่าวตักเตือนนายกิตติศักดิ์ เพราะการปฏิบัติหน้าที่ที่ทำให้บุคคลเคลือบแคลงในการทำหน้าที่ หรือใส่ร้าย เสียดสีบุคคลอื่น และนำข้อความอันเป็นเท็จอภิปรายต่อที่ประชุม ซึ่งถือว่าขัดข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ พ.ศ.2563 ข้อ 31 และข้อ 32 วรรคหนึ่ง จากนั้นประธานวุฒิสภาให้สมาชิกวุฒิสภาแสดงตนเข้าประชุมรวม 163 คน เพื่อลงมติเห็นด้วยหรือไม่กับผลการพิจารณา ซึ่งผลการลงมติพบว่า มีสว.เห็นชอบกับรายงานคณะกรรมการ 93 เสียง ไม่เห็นชอบ 33 เสียง และไม่ออกเสียง 37 คน คะแนนเสียงเห็นชอบไม่ถึงกึ่งหนึ่งของ ส.ว.คือ 124 เสียง จึงถือว่านายกิตติศักดิ์ไม่ได้ทำการใดตามที่ถูกร้องเรียนจริยธรรม

กิตติศักดิ์ #วัดบางคลาน #วัดหิรัญญาราม #ข่าวโมโน #mononews #mono29


ข่าวที่เกี่ยวข้อง