คัดลอก URL แล้ว
โพลศรีปทุม เปิดคะแนนนิยมหลังตั้งรัฐบาล “ก้าวไกล” พุ่ง “เพื่อไทย” ลดฮวบ 62%

โพลศรีปทุม เปิดคะแนนนิยมหลังตั้งรัฐบาล “ก้าวไกล” พุ่ง “เพื่อไทย” ลดฮวบ 62%

เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 66 มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU) ร่วมกับดีโหวต (D-vote) เปิดเผยผลการวัดคะแนนนิยมหลังจากการเลือกตั้ง เพื่อประเมินความพึงพอใจและการตอบสนองความคาดหวังของประชาชนจากแต่ละพรรคการเมืองภายหลังได้รับเสียงเลือกจากประชาชาชนไปแล้ว ในประเด็นที่ว่า “หากมีการเลือกตั้งใหม่อีกครั้งในวันนี้ คุณจะเลือกพรรคใด”

โดยสำรวจระหว่างวันที่ 21-24 ส.ค. จากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกช่วงอายุ ภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 1,253 ตัวอย่าง ค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95.0 พบว่าพรรคที่ชนะการเลือกตั้งสูงสุด 6 อันดับแรก มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของคะแนนนิยมเฉลี่ย (เฉลี่ยจากผลการเลือกตั้ง 2566 ของแต่ละพรรค ทั้งบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อและแบ่งเขตเมื่อนำมาคำนวนเป็นร้อยละ) จากเพิ่มขึ้นไปน้อยลงตามลำดับดังนี้

พรรคก้าวไกล คะแนนนิยมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 62.39
พรรคภูมิใจไทย คะแนนนิยมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.50
พรรครวมไทยสร้างชาติ คะแนนนิยมลดลง ร้อยละ 0.84
พรรคพลังประชารัฐ คะแนนนิยมลดลง ร้อยละ 6.02
พรรคประชาธิปัตย์ คะแนนนิยมลดลง ร้อยละ 9.96
พรรคเพื่อไทย คะแนนนิยมลดลง ร้อยละ 62.24

การที่ พรรคก้าวไกล และ พรรคเพื่อไทย มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของคะแนนนิยมเฉลี่ยมากที่สุดนั้น เกิดจากการที่ได้มีโอกาสสลับกันเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล และเป็นที่สนใจของประชาชนจำนวนมาก โดยคะแนนนิยมที่ลดลงของพรรคเพื่อไทยร้อยละ 51.32 ได้ไหลไปหาพรรคก้าวไกล ในขณะที่ร้อยละ 10.92 ได้ไหลไปหาพรรคอื่น ๆ

ทั้งนี้ โพลคะแนนนิยมเฉลี่ยหากมีการเลือกตั้งใหม่วันนี้ จะเลือกพรรคใด โดย พบว่า ก้าวไกล 49.05% เพื่อไทย 10.65% น้อยกว่าภูมิใจไทยที่ 14.69% พลังประชารัฐ 7.52% รวมไทยสร้างชาติ 7.14% และประชาธิปัตย์ 4.50%


ข่าวที่เกี่ยวข้อง