คัดลอก URL แล้ว
เปิดโผเก้าอี้รัฐมนตรี (ว่าที่) รัฐบาลเพื่อไทย

เปิดโผเก้าอี้รัฐมนตรี (ว่าที่) รัฐบาลเพื่อไทย

สำหรับการจัดตั้งรัฐบาลโดยมีแกนนำคือพรรคเพื่อไทย ได้เดินหน้ารวมเสียงจากพรรคการเมืองต่าง ๆ โดยเฉพาะฝั่งพรรคการเมืองขั้วรัฐบาลเดิม ซึ่ง ณ ขณะนี้ได้เสียงในสภาล่างเกินกึ่งหนึ่งแล้ว (250 เสียง จาก 500 เสียง) หลังล่าสุดทางพรรครวมไทยสร้างชาติประกาศเข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับทางพรรคเพื่อไทย ทำให้ตอนนี้สามารถรวมเสียงได้แล้ว 276 เสียง

ซึ่งยังไม่รวมพรรคพลังประชารัฐที่ยังไม่ชัดเจนว่าจะเข้าร่วมรัฐบาลหรือไม่อีก 40 เสียง หากร่วมรัฐบาลด้วยจะทำให้การจัดตั้งรัฐบาลโดยมีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำ จะสามารถรวมเสียงในสภาล่างได้ถึง 316 เสียง

นอกจากการรวมเสียงเพื่อจัดตั้งรัฐบาลแล้ว โควต้าเก้ารัฐมนตรีก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญในการเจรจาของพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาล ซึ่งคาดว่าอาจจะใช้สูตร 4+4 ตามที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนหน้านี้ หากคิดเป็นตัวเลขแล้วจะเฉลี่ยเสียงจากพรรค 8-9 คน ต่อ เก้าอี้รัฐมนตรี 1 คน

โดยการแบ่งกระทรวงตามเกรด ทางพรรคแกนนำจะเป็นพรรคที่สามารถเลือกไว้ก่อนได้ ในขณะที่กระทรวงลำดับรองลงมาแบ่งตามคะแนนเสียงของแต่ละพรรคตามลำดับ ซึ่งหากคำนวณตามสูตรที่ว่านั้นจะได้ตัวเลขเก้าอี้รัฐมนตรีตามคะแนนเสียงของแต่ละพรรค ดังนี้

ขณะที่พรรคขนาดเล็กอื่น ๆ เฉลี่ยได้เก้าอี้รัฐมนตรี (รัฐมนตรีช่วย) อีกประมาณ 1-2 เก้าอี้ ซึ่งจะรวมได้ 34-35 เก้าอี้ ตามกรอบกฎหมายที่กำหนดไว้ว่าต้องมีตำแหน่งรัฐมนตรีได้ไม่เกิน 35 คน

คาดการณ์โผเก้ารัฐมนตรี

กระทรวงเกรดเพื่อไทยภูมิใจไทยรทสช.พปชร.ชาติไทยพัฒนาประชาชาติ
กระทรวงมหาดไทยAรมว.รมช.
กระทรวงกลาโหมAรมช.รมว.
กระทรวงการคลังAรมว.รมช.
กระทรวงศึกษาธิการAรมช.รมว.
กระทรวงคมนาคมAรมว.รมช.
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์Aรมช.รมว.รมช.
กระทรวงพาณิชย์Aรมช.รมว.
กระทรวงพลังงานAรมว.
กระทรวงสาธารณสุขAรมว.รมช.
กระทรวงการต่างประเทศBรมว.
กระทรวงอุตสาหกรรมBรมว.
กระทรวงแรงงานBรมว.
กระทรวงยุติธรรมBรมว.
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาCรมว.
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมCรมว.
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมCรมว.
สำนักนายกรัฐมนตรีCรมว.
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์Cรมว.
กระทรวงวัฒนธรรมCรมว.
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมCรมว.

* รัฐมนตรีว่าการกระทรวง = รมว. / รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง = รมช. (ยังไม่นับรวมตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และ รองนายกรัฐมนตรี)


ข่าวที่เกี่ยวข้อง