คัดลอก URL แล้ว
“บิ๊กตู่” ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ที่มวกเหล็ก สระบุรี”

“บิ๊กตู่” ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ที่มวกเหล็ก สระบุรี”

“นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี”

วันนี้ (วันที่ 17 สิงหาคม 2566) เวลา 08.30 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ อุโมงค์ที่ 1 (อุโมงค์ผาเสด็จ) ณ พื้นที่โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ฯ สถานีรถไฟหินลับ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

หลังจากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ในการนี้ พลอากาศเอก อร่าม สกุลแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพอากาศ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศ พลอากาศโท วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูง นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และนักเรียนนายเรืออากาศ เข้าร่วมให้การต้อนรับ

ในโอกาสนี้ ได้มีการสักการะพระรูปหล่อจำลอง จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ ผู้วางรากฐานแนวทางเสริมสร้างกำลังทางอากาศของประเทศไทย พระพุทธมหากรุณานภาพลพิทักษ์ พระพุทธรูปประจำโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช การรับฟังบรรยายสรุปกิจการ รวมถึงเยี่ยมชมทัศนียภาพโดยรอบ และยังได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน และร้องเพลงร่วมกับนักเรียนนายเรืออากาศ

โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ลงบันทึกในสมุดเยี่ยมชม ใจความตอนหนึ่งว่า “ยินดีและขอบคุณ ในการต้อนรับในวันนี้ ยินดีกับความสำเร็จ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และการก้าวสู่อนาคต ของ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และกองทัพอากาศ ด้วยเดชะ พระบารมี ของทุกพระองค์ ได้ดลบันดาล ประทานพร ให้ทุกคน ประสบความสำเร็จ สุขภาพแข็งแรง ตลอดไป”

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ผลิตนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพอากาศ ได้ย้ายสู่ที่ตั้งใหม่ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 มีพิธีเชิญธงชัยเฉลิมและสวนสนามเข้าที่ตั้ง ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งการประกาศอย่างเป็นทางการว่า ที่ตั้งแห่งนี้คือที่ตั้งหลักของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เป็นวันเปิดการศึกษา ของนักเรียนนายเรืออากาศ อย่างเป็นทางการ

เป็นเวลา 70 ปี ที่โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ได้อยู่ ที่ตั้งดอนเมือง จนย้ายสู่ที่ตั้งใหม่ ณ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี อย่างสมเกียรติ สมภาคภูมิ สง่างาม สมกับคำว่า “ตำนานแห่งดอนเมือง สู่ความรุ่งเรือง ณ มวกเหล็ก”


ข่าวที่เกี่ยวข้อง