คัดลอก URL แล้ว
รองโฆษกรัฐบาล แจงเหตุประกาศวันหยุดยาวกระชั้นชิด

รองโฆษกรัฐบาล แจงเหตุประกาศวันหยุดยาวกระชั้นชิด

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษอีก 1 วัน ในปี 2566 ทำให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่อง 6 วัน คือ ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2566 นั้น

ปรากฎว่า มีการแชร์ข้อความที่เป็นมติคณะรัฐมนตรีไม่ครบถ้วน ทำให้ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องให้บริการประชาชนเกิดความกังวลว่าจะทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน นางสาวรัชดา กล่าวย้ำว่า ถึงแม้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกำหนดให้เป็นวันหยุดพิเศษ สำหรับหน่วยงานที่มีภารกิจในการให้บริการประชาชน หรือมีความจำเป็นหรือราชการสำคัญ ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้น พิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร โดยไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและกระทบต่อการให้บริการประชาชน

สำหรับรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงแรงงานพิจารณาความจำเป็นเหมาะสมของการกำหนดให้วันดังกล่าวข้างต้น เป็นวันหยุดให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี

จึงเห็นได้ว่าการกำหนดให้เป็นวันหยุด ไม่ได้หมายความว่าทุกส่วนราชการต้องหยุดให้บริการประชาชน ในส่วนราชการไหนที่จำเป็นต้องให้บริการประชาชน หัวหน้าส่วนราชการจะเป็นผู้พิจารณาแนวทางปฏิบัติงาน

นางสาวรัชดา ย้ำว่าในการกำหนดวันหยุดราชการกรณีพิเศษเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นวันหยุดยาว และนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจในเรื่องการท่องเที่ยวทุกครั้ง คณะรัฐมนตรีจะมีการพิจารณาและประกาศล่วงหน้าเป็นไปตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาวันหยุดพิเศษของทางราชการ สำหรับปีนี้ช่วง 6 เดือนแรกได้ประกาศไปเรียบร้อยแล้ว

และเดิมทางคณะรัฐมนตรีตั้งใจว่าในช่วง 6 เดือนหลัง จะเป็นการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดใหม่ แต่ด้วย ณ ปัจจุบันนี้ยังไม่สามารถมีการจัดตั้งรัฐบาลได้ คณะรัฐมนตรีชุดรักษาการจึงต้องหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณาตามความเหมาะสม โดยได้พิจารณาอย่างรอบคอบและถี่ถ้วนแล้ว


ข่าวที่เกี่ยวข้อง