คัดลอก URL แล้ว
เตือน SMS ลวงการปรับปรุง “แอปฯ ThaID”

เตือน SMS ลวงการปรับปรุง “แอปฯ ThaID”

กรมการปกครอง ชี้แจงว่า กรมการปกครองไม่มีช่องทางไลน์ทางการ (LINE Official Account) ในการติดต่อกับประชาชน และไม่มีนโยบายในการส่งข้อความสั้น (SMS) ไปยังประชาชนแต่อย่างใด โดยขอประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจนว่า ห้ามกดลิงก์ที่แนบมากับเอสเอ็มเอสหรือกดลิงก์ติดตั้งแอปพลิเคชันต่าง ๆ เด็ดขาด เพราะอาจเป็นการดักรับข้อมูลหรือการฝังมัลแวร์ของมิจฉาชีพ

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “ThaID” (ไทยดี) โดยทำการติดตั้งผ่าน App Store หรือ Play Store เท่านั้น และสามารถลงทะเบียนได้ด้วยตัวเอง หรือลงทะเบียนผ่านเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานเขต/ที่ว่าการอำเภอ

ดังนั้น ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมการปกครอง สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ สำนักบริหารการทะเบียน www.bora.dopa.go.th หรือ Call center 1548

แอปพลิเคชัน “ไทยดี” คือแพลตฟอร์มสำหรับการแสดงตัวตน เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนที่สามารถนำไปใช้ในการลงทะเบียน การแสดงตัวตนในสนามบินรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนต่าง ๆ แทนการใช้บัตรประชาชนและเอกสารทะเบียนบ้าน กระตุ้นให้ประชาชนที่หันมาจับจ่ายใช้สอยเงินผ่านธุรกรรมออนไลน์มากขึ้น

โดยแอปพลิเคชันดังกล่าว จะช่วยการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล รองรับการใช้งานของประชาชน ทั้งประเทศที่เป็นดิจิทัลไอดีของคนไทยอย่างแท้จริง รองรับผู้ใช้กว่า 60 ล้านคน เพื่อให้การบริการภาครัฐและธุรกรรมออนไลน์มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย อีกทั้งเป็นการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล สามารถอำนวยความสะดวก และสนองตอบความต้องการของประชาชน ในการติดต่อกับราชการโดยไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงาน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง