คัดลอก URL แล้ว
วัดขึ้นป้ายบอกโยม เปลี่ยนเทียนพรรษาเป็นโซลาร์เซลล์

วัดขึ้นป้ายบอกโยม เปลี่ยนเทียนพรรษาเป็นโซลาร์เซลล์

“เทียนษา ยังลุยเหลย โยมหวายโซลาร์เซลล์แทน” นี่คือข้อความภาษาถิ่นของปักษ์ใต้ ที่พระครูนพกิจโกศล เจ้าอาวาสวัดเลียบ จังหวัดสงขลา เขียนข้อความในป้ายผ้าแล้วติดไว้ที่กำแพงวัด ตรงสี่แยกไฟแดง พร้อมมีตัวอย่างของโซลาร์เซลล์ติดไว้ให้ดูด้วยว่าหน้าตาเป็นแบบนี้ ซึ่งหมายความว่า “เทียนพรรษาที่วัดยังมีอีกเยอะ หากญาติโยมจะถวายเทียนพรรษา ให้โยมเปลี่ยนเป็นโซลาร์เซลล์แทน”

นอกจากที่หน้าวัดแล้ว หน้าศาลาการเปรียญภายในวัด หน้ากุฏิเจ้าอาวาส ก็มีป้ายเขียนข้อความแบบเดียวกัน เป็นการแจ้งข่าวชวนให้ญาติโยมทราบว่าทางวัดต้องการโซลาร์เซลล์มากกว่า เทียนพรรษา เพราะหลังจากทางวัดเริ่มหันมาใช้โซลาร์เซลล์ในหลายจุด ทำให้ประหยัดค่าไฟไปได้มาก แต่ในพื้นที่วัดยังมีอีกหลายจุดที่ต้องการโซลาร์เซลล์

แต่ยังขาดกำลังทรัพย์ ดังนั้นเข้าพรรษาปีนี้ เจ้าอาวาสจึงบอกบุญญาติโยม ขอเป็นโซลาร์เซลล์แทน ได้บุญเหมือนกันใช้งานได้ทันที ส่วนที่ใช้ภาษาถิ่นเขียนข้อความ ก็เพื่อให้ประชาชนเข้าใจง่าย


ข่าวที่เกี่ยวข้อง