คัดลอก URL แล้ว
ยกระดับ! กนอ.ทำ MOU อำนวยการดับเพลิง ร่วมระงับเหตุอัคคีภัย

ยกระดับ! กนอ.ทำ MOU อำนวยการดับเพลิง ร่วมระงับเหตุอัคคีภัย

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ทำ MOU อำนวยการดับเพลิง ร่วมระงับเหตุอัคคีภัย ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู-ลาดกระบัง

วันที่ 22 มิ.ย.2566 ที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) นางปนัดดา รุ่งเรืองศรี รองผู้ว่าการ(บริหาร) รักษาการในตำแหน่ง รองผู้ว่าการ(พัฒนายั่งยืน) กนอ. พร้อมด้วย นายอำนวย โกวิทธรรมกรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อำนวยการดับเพลิง จำกัด ดร.ภูวิช ปัญญาสิทธิ์ ที่ปรึกษาฯ และนายอาจณรงค์ เจริญวิริยะวัฒน์ กรรมการบริหาร ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในนิคมอุตสาหกรรมบางปู และนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

นางปนัดดา รุ่งเรืองศรี รองผู้ว่าฯ กนอ. กล่าวว่า การลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นนิมิตหมายอันดี ในการเริ่มต้นความร่วมมือและบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และบริษัท อำนวยการดับเพลิง จำกัด ที่จะเสริมสร้างความตระหนักในการป้องกันและระงับอัคคีภัยของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่ง กนอ.ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการประกอบกิจการของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการป้องกันเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัยจากการประกอบกิจการ ซึ่งจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการประกอบกิจการในรอบปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ล้วนเป็นเหตุที่เกิดจากอัคคีภัยลำดับแรก และสาเหตุสำคัญที่พบมักเกิดจากความบกพร่องของเครื่องจักร ตลอดจนอุปกรณ์การป้องกันและระงับเหตุไม่พร้อมใช้งานหรือไม่เพียงพอ ดังนั้น กนอ. จึงยกระดับการกำกับดูแลด้านความปลอดภัยเชิงรุกเพิ่มเติมจากมาตรการที่มีอยู่เดิม โดยเน้นไม่ให้โรงงานเกิดเหตุซ้ำ หรือ หากเกิดเหตุแล้วสามารถที่จะระงับเหตุได้อย่างทันท่วงที

ทางด้าน นายอำนวย โกวิทธรรมกรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อำนวยการดับเพลิง จำกัด กล่าวว่า ตนเองในฐานะผู้บริหารสูงสุดของ บริษัท อำนวยการดับเพลิง ต้องขอบคุณทาง ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีความตระหนักและเปิดโอกาสให้ ทาง บริษัท ซึ่งเป็นหน่วยงานให้บริการฝึกอบรม ด้านความปลอดภัย เกี่ยวกับป้องกันและระงับอัคคีภัย พร้อมทั้งจัดจำหน่าย ออกแบบ ติดตั้ง ตรวจสอบอุปกรณ์เพื่อความพร้อมใช้งาน ตลอดจนการซ่อมบำรุงดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งอุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์บินโดรน เพื่อสำรวจภารกิจที่ใช้ช่วยบรรเทาเหตุฉุกเฉินตามวัตถุประสงค์ของความร่วมมือต่างๆ ตามบันทึกข้อตกลงกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนช่วยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของโรงงาน ให้พื้นที่ นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง นิคมอุตสาหกรรมบางปู เป็นไปตามกฎหมายของโรงงาน ลดผลกระทบของสังคม ชุมชน และสร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณชน และขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามข้อตกลงทุกประการ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง