คัดลอก URL แล้ว
สหภาพคนทำงาน ยื่นข้อเรียกร้อง คืนสถานภาพ “หยก” กลับเข้าเรียนโดยไม่มีเงื่อนไข

สหภาพคนทำงาน ยื่นข้อเรียกร้อง คืนสถานภาพ “หยก” กลับเข้าเรียนโดยไม่มีเงื่อนไข

วันนี้ (20 มิ.ย.66) กลุ่มสหภาพคนทำงาน โมกหลวงริมน้ำ ครูขอสอน และเครือข่ายพันธมิตร ร่วมยื่นหนังสือให้กับปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แสดงจุดยืนเพื่อปกป้องและยืนสิทธิเยาวชน เรียกร้องคืนสถานะนักเรียนให้กับหยก โดยไม่มีเงื่อนไข และยังแสดงจุดยืนคัดค้านการประชุมที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 12.30 น. ณ อาคารสำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาในกรณีของหยก แต่กลับไม่การเชิญตัวแทน หรือเยาวชนที่เป็นต้นเรื่องเข้าไปร่วมประชุมด้วย

ทั้งนี้ อยากรียกร้องให้กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ สถานศึกษาทุกแห่ง และทุกภาคส่วนในสังคม ศึกษาและเคารพในหลักการสิทธิเด็ก และผลักดัน สนับสนุนให้เกิดกระบวนการที่เยาวชนและผู้เรียนในสถานศึกษา สามารถมีส่วนร่วมและมีอำนาจในการออกแบบกฎระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ที่ส่งผลกระทบต่อตัวผู้เรียนหรือตัวเยาวชนได้


ภาพ – ธนโชติ ธนวิกรานต์


ข่าวที่เกี่ยวข้อง