คัดลอก URL แล้ว
ประมวลภาพงาน “Bangkok Pride Parade 2023”

ประมวลภาพงาน “Bangkok Pride Parade 2023”

วานนี้ ( 4 มิถุนายน 2566 ) “Bangkok Pride Parade 2023” กิจกรรมการเดินขบวน เพื่อเคลื่อนไหวทางสังคมของกลุ่มหลากหลายทางเพศ LGBTQ+ รวมตัวกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ เรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมกันทางเพศ แสดงความภาคภูมิใจและยอมรับตัวตนที่แท้จริง

ในขณะที่บรรยากาศภายในงาน มีการกางธงสีรุ้งยาวที่สุดในประเทศไทย ความยาวกว่า 144.8 เมตร รวมถึงสีสันการแต่งกายแบบจัดเต็มของเหล่า LGBTQ+ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ.โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ Beyond Gender” คือการเพิ่มวาระการขับเคลื่อนสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียม.พร้อมทั้งร้องขอให้รัฐบาลชุดใหม่ ที่กำลังจัดตั้งขึ้น ขับเคลื่อนกฏหมาย การรับรองเพศสภาพ , การสมรสเท่าเทียม , สิทธิของ Sex Workers และการมีสวัสดิการสำหรับกลุ่ม LGBTQ+ ตามที่หาเสียงเอาไว้ เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและให้สังคมยอมรับมากขึ้น

ทั้งนี้ Pride Month เทศกาลไพรด์ ของ LGBTQ+ การขับเคลื่อนให้มีการยอมรับ กลุ่ม LGBTQ+ นั้น มีมาทุกยุคทุกสมัย ในแง่มุมที่แตกต่างกันออกไป และเทศกาลที่เรากำลังจะพูดถึงนี้ ก็คือหนึ่งในการแสดงออกถึงความต้องการสิทธิความเท่าเทียมกันในสังคม ในเดือนมิถุนายนของทุกปีในหลายประเทศจะมีการจัดงานของกลุ่มคนผู้มีความหลากหลายทางเพศ ที่เราเรียกกันว่า เป็นเดือนแห่ง เทศกาลไพรด์ หรือ Pride Month

โดยมีจะมีการเดินพาเหรดที่เรียกว่า LGBTQ Parades หรือ ไพรด์พาเหรด (Pride Parade) เป็นเทศกาลที่กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศจะเฉลิมฉลองกันอย่างคึกคัก จัดเต็ม โบกธงสีรุ้งให้สะบัด เพื่อเป็นแรงผลักดันให้เกิดความเสมอภาคของชาว LQBTQ+ ทั่วโลกนั่นเอง


ภาพ – วิชาญ โพธิ / กฤติกร จิตติอร่ามกูล


ข่าวที่เกี่ยวข้อง