คัดลอก URL แล้ว
ไฟเขียว! ชดเชยราคากุ้ง 30 บาท/กก. 2 เดือน

ไฟเขียว! ชดเชยราคากุ้ง 30 บาท/กก. 2 เดือน

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เผยว่า คณะกรรมการบริหารจัดการห่วงโซ่ การผลิตกุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ หรือ ชริมพ์บอร์ด ได้เห็นชอบให้กรมการค้าภายในจัดทำผ่าน 2 โครงการ คือ เชื่อมโยงการจำหน่ายกุ้งทะเลภายในประเทศ เพื่อดูดซับผลผลิตกุ้งทะเลปริมาณรวม 5,000 ตัน ระยะเวลาดำเนินการ 2 เดือน

โดยรัฐช่วยชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรในอัตรากิโลกรัมละ 20 บาท และค่าใช้จ่ายดำเนินการด้านการตลาดในอัตรากิโลกรัมละ 10 บาท รวมเป็น 30 บาทต่อกิโลกรัม และให้จัดหาปัจจัยการผลิตราคาถูก ลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร นอกจากนี้ในส่วนของกรมประมงจะมีการส่งเสริมการบริหารจัดการผลผลิตให้เหมาะสมกับฤดูกาลผลิต เพื่อลดปัญหาผลผลิตล้นตลาดไปควบคู่ด้วย


WRITER

ข่าวที่เกี่ยวข้อง