คัดลอก URL แล้ว
จีนลดระดับความเสี่ยงสูญพันธุ์ ‘พืช-สัตว์ป่า’ เกือบ 500 ชนิด

จีนลดระดับความเสี่ยงสูญพันธุ์ ‘พืช-สัตว์ป่า’ เกือบ 500 ชนิด

กระทรวงนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมของจีน และสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน เผยแพร่บัญชีแดงฉบับปรับปรุงว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพในนครคุนหมิง มณฑลอวิ๋นหนาน (ยูนนาน) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ ระบุว่าสุขภาพของพืชป่าในประเทศดีขึ้นและความเสี่ยงของสถานะการคุกคามสำหรับสัตว์มีกระดูกสันหลังได้ชะลอตัวลง

สถาบันฯ ระบุว่าบัญชีแดงฉบับใหม่ครอบคลุมพืชป่าชั้นสูงจำนวน 39,330 ชนิด และสัตว์มีกระดูกสันหลังจำนวน 4,767 ชนิด ส่วนสถานะใกล้สูญพันธุ์ของพืชชั้นสูงจำนวน 595 ชนิด และสัตว์มีกระดูกสันหลังจำนวน 157 ชนิด ได้รับการปรับปรุงแล้ว หลังจากมีการเก็บข้อมูลเพิ่มเติม


ข่าวที่เกี่ยวข้อง