คัดลอก URL แล้ว
อุตุฯ โลก คาดการณ์ ปี 2028 เผชิญภาวะอากาศร้อนสูงเป็นประวัติการณ์

อุตุฯ โลก คาดการณ์ ปี 2028 เผชิญภาวะอากาศร้อนสูงเป็นประวัติการณ์

นักอุตุฯ คาด อีก 5 ปีข้างหน้า อุณหภูมิเฉลี่ยรายปีของโลกจะร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์ กังวลผลกระทบมากขึ้น ทั้งภัยแล้ง น้ำท่วม อากาศร้อนจัด ส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนอาหาร

จากรายงานที่เรียกว่า Global Annual to Decadal Climate Update ขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) คาดการณ์ว่า ในอีก 5 ปีข้างหน้า หรือปี 2028 นั้นอุณหภูมิของโลกมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ โดยมีความเป็นไปได้ถึง 98% และมีความเป็นไปได้ราว 66% ที่อุณหภูมิของโลกจะเพิ่มสูงขึ้นเกิน 1.5 องศาฯ อย่างน้อย 1 ปี

ในระหว่างปี 2023 – 2027 อุณหภูมิของโลกใกล้ผิวพื้นเฉลี่ยรายปี จะสูงขึ้นเมื่อเทียบกับในช่วงปลาศตวรรษที่ 19 ประมาณ 1.1-1.8 องศาเซลเซียส ซึ่งปัจจัยหลักที่ส่งผลให้เกิดขึ้นนั้นมาจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ที่ส่งผลกระทบ เช่นการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงปรากกฏการณ์เอลนิโญที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ด้วย

อุณหภูมิพื้นผิวเฉลี่ยทั่วโลก
(ภาพ – Met Office Hadley Centre, UK)

ซึ่งในปี 2022 ที่ผ่านมาพบว่า อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยในช่วงปี 1850 – 1900 ประมาณ 1.15 องศาเซลเซียส แม้ว่าจะได้รับอิทธิพลจากการเกิดภาวะลานีญา แต่อุณหภูมิของโลกกำลังเพิ่มขึ้นราว 0.2% ในทุก ๆ 10 ปี

อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์ที่อุณหภูมิโลกจะเพิ่มสูงขึ้น 1.5 องศาฯ นี้ จะเป็นการเพิ่มสูงขึ้นเพียงชั่วคราวก็ตาม แต่ถือเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่า อุณหภูมิของโลกกำลังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการเพิ่มขึ้นของวัฏจักรในลักษณะนี้ มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นถี่มากขึ้นเรื่อย ๆ

ผลกระทบที่ต่อโลกและสิ่งมีชีวิต

นอกจากอุณหภูมิของโลกที่เพิ่มสูงขึ้นแล้ว ภาวะเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากมนุษย์ ยังส่งผลทำให้มหาสมุทรร้อนขึ้น และมีความเก็นกรดมากขึ้น ส่งผลการละลายของน้ำแข็งและธารน้ำแข็งที่มากขึ้น

ผลกระทบจะต่อเนื่องไปสูงระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น สภาพอากาศที่จะรุนแรงมากขึ้น

ข้อตกลงปารีสได้มีการกำหนดเป้าหมายร่วมกันเพื่อลดภาวะเรือนกระจก และจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกไม่ให้สูงกว่าเกินกว่า 2.0 องศาฯ โดยมีความพยายามที่จะจำกัดอยู่ในระดับที่ 1.5 องศาฯ เืพ่อลดผลกระทบต่าง ๆ ที่จะส่งผลต่อโลก

ซึ่งหลายฝ่ายประเมินว่า หากอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกนี้ เพิ่มขึ้นอีก 1.5 องศาฯ นั่นหมายถึงจุดเปลี่ยนที่ไม่อาจจะหันหลังกลับไปได้อีกแล้ว ในการลดอุณหภูมิโลก หรือย้อนกลับไปแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นได้

จะส่งผลให้แนวปะการังได้รับผลกระทบและตายลง ระดับน้ำทะเลจะสูงขึ้น สภาพอากาศจะมีความรุนแรงสุดขั้วมากขึ้น แปรปรวนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศร้อน ภัยแล้ง พายุ และน้ำท่วมรุนแรงที่จะเพิ่มขึ้น

ทั้งหมดนี้ จะส่งผลกระทบกลับมาสูงภาวะการขาดแคลนอาหารมากขึ้น


ข้อมูล :


ข่าวที่เกี่ยวข้อง