คัดลอก URL แล้ว
กกต. เผย #เลือกตั้ง66 พบผู้ฉีกบัตร 13 ราย – กระทำผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งกว่า 200 คดี

กกต. เผย #เลือกตั้ง66 พบผู้ฉีกบัตร 13 ราย – กระทำผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งกว่า 200 คดี

หลังปิดหีบเลือกตั้ง 2566 แล้ว เมื่อเวลา 17.00 น. โดย กกต. คาดว่าจะรายงานผลคะแนน คาด รู้ผล แบบไม่เป็นทางการ 4 ทุ่ม ขณะที่สถานการณ์ความผิดปกติในการเลือกตั้ง

นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แถลงข่าวถึงสถานการณ์การเลือกตั้ง ส.ส. ทั่วไปว่า สถานการณ์ยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประชาชนมาใช้สิทธิหนาแน่น โดยมีเหตุการณ์บัตรฉีกขาด ทั้งจากกรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และจากกรรมการประจำหน่วย (กปน.) โดยกรณีเหตุการณ์ที่เกิดจาก กปน.นั้น พบว่าเจ้าหน้าที่ฉีกบัตรไม่ตรงตามรอยปรุ ให้บัตรขาดเป็น 2 ส่วน ปรากฎว่า กปน. มีการซ่อมบัตรและให้ประชาชนนำไปลงคะแนน และหย่อนบัตรลงหีบแล้ว แต่ตามหลักปฏิบัติ เรื่องนี้ขอแจ้งไปยัง กปน.เลยว่า หากเกิดกรณีเช่นนี้ สิ่งที่ต้องปฏิบัติคือ นำบัตรนั้นติดกับต้นขั้วเดิม จัดทำบันทึกเหตุการณ์ แล้วเปลี่ยนบัตรเลือกตั้งในลำดับถัดไปให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งนำไปลงคะแนน

สำหรับการกระทำผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งในวันนี้ พบว่า มีเหตุการณ์ฉีกบัตร 13 ราย ซึ่งดูตามรายงานตั้งแต่ต้น บางคนเป็นอัลไซเมอร์ บางคนก็ปกติ ต้องดูข้อเท็จจริง แต่การฉีกบัตรถึงอย่างไรก็ผิดกฎหมาย นอกจากนี้ ยังพบการทำผิดกรณีจำหน่ายสุรา 3 ราย และถ่ายรูปบัตร 1 ราย

ส่วนกรณี เจ้าหน้าที่กปน.ถ่ายรูปกับผู้สมัครที่มีชื่อเสียงนั้น ได้ให้ กปน.ท่านนั้นยุติการทำงานแล้ว ให้ กปน.ท่านอื่นมาปฏิบัติงานแทน

ขณะที่พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร. ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้ง กล่าวว่า พบการกระทำผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งกว่า 200 คดี พบทำลายป้ายหาเสียงกว่า 1,000 ป้าย การซื้อสิทธิขายเสียง การจำหน่ายสุราในเวลาห้าม ห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกนอกหน่วย และฉีกทำลายบัตรเลือกตั้งซึ่งมีโทษจำคุก ปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ

กกต.เปิด 8 ขั้นตอนหลังปิดหีบเลือกตั้ง

หลังจาก 17 .00 น ปิดหีบเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2566 (เลือกตั้ง 2566) กกต. ให้เจ้าพนักงานดำเนินการเลือกตั้ง หรือ กปน. ดำเนินการเปิดหีบ เพื่อนำบัตรลงคะแนน ออกมานับ ณ หน่วยเลือกตั้ง ตามที่กำหนดไว้ 8 ขั้นตอนที่ รอบคอบรัดกุม โดย ตลอดการนับคะแนน ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมสังเกตการณ์ และตรวจสอบไปได้พร้อมๆ กัน หากพบพิรุธ ความไม่โปร่งใส หรือพบการทุจริต สามารถทักท้วงได้ทันที

 1. ประกาศปิดการออกเสียงลงคะแนน
  เมื่อถึงเวลา 17.00 น. กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ประกาศปิดการออกเสียงและให้ กปน. นำป้ายปิดทับช่องใส่บัตรเลือกตั้ง 2566
 1. กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ตรวจสอบบัตรเลือกตั้ง
  กปน. ตรวจสอบบัตรเลือกตั้งที่ใช้ไป กับ บัตรเลือกตั้งที่เหลือให้ถูกต้องตรงกับจำนวนผู้ใช้สิทธิลงคะแนนและบัตรเลือกตั้งที่รับมาทั้งหมด โดยลงลายมือชื่อกำกับไว้ตามแบบทุกคน
 2. กปน. ดำเนินการนับคะแนน
  กปน. ดำเนินการนับคะแนนโดยเปิดหีบบัตรเลือกตั้ง ต่อหน้าประชาชนที่อยู่ ณ ที่เลือกตั้ง โดยเปิดเผยและนับติดต่อกันให้เสร็จสิ้น จะเลื่อนหรือประวิงเวลาการนับคะแนนไม่ได้
 3. กปน. ประกาศผลคะแนน
  เมื่อนับคะแนนเสร็จแล้ว กปน. จะประกาศผลคะแนน และจัดทำรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. ทั้งแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อ ปิดไว้หน้าหน่วยเลือกตั้ง เพื่อให้ประชาชน ผู้สังเกตการณ์ และผู้แทนพรรคการเมือง สามารถตรวจสอบได้
 4. กปน. ส่งผลคะแนนต่อ กกต. เขต
  กปน. แต่ละหน่วยเลือกตั้ง พร้อมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ส่งผลคะแนนให้ กกต. ประจำเขตเลือกตั้ง
 5. กกต.เขต ตรวจสอบความถูกต้อง
  เมื่อ กกต. ประจำเขตเลือกตั้ง ได้รับคะแนนจาก กปน. แล้ว กกต. ประจำเขตตรวจสอบความถูกต้อง จำนวนบัตร สิ่งของ และวัสดุอุปกรณ์ ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ แล้วลงลายมือชื่อไว้ทั้งสองฝ่ายเป็นหลักฐาน
 6. กกต.เขต รวมผลคะแนนของทุกหน่วย
  กกต. ประจำเขตเลือกตั้ง รวมผลคะแนนของทุกหน่วยเลือกตั้งในเขต เมื่อครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ให้ประกาศผลคะแนน แล้วส่งผลให้สำนักงาน กกต.ประจำจังหวัด
 7. กกต.เขต ส่งคะแนนให้สำนักงาน กกต.
  เมื่อสำนักงาน กกต. ประจำจังหวัด ได้รับคะแนนจาก กกต. ประจำเขตเลือกตั้งทุกเขตในจังหวัดแล้ว ให้นำผลคะแนนเลือกตั้งที่เป็นทางการส่งให้สำนักงาน กกต. เพื่อเสนอ กกต. ประกาศผลการเลือกตั้งต่อไป โดย คาดรู้ผลคะแนนเลือกตั้ง (ไม่เป็นทางการ) เวลาประมาณ 4-5 ทุ่ม


ข่าวที่เกี่ยวข้อง