คัดลอก URL แล้ว
เล็งออก พรก.รีดภาษีเพิ่ม บินไปตปท. จ่ายคนละพัน

เล็งออก พรก.รีดภาษีเพิ่ม บินไปตปท. จ่ายคนละพัน

กรมสรรพากร เปิดรับฟังความเห็น พระราชกําหนดภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2526 เพื่อเพิ่มการจัดเก็บรายได้รัฐ ป้องกันไม่ให้ คนไทยนำเงินตราต่างประเทศ ออกนอกราชอาณาจักรเกินสมควร เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดดุลการค้า และรักษาดุลการชำระเงินของประเทศ

โดยกำหนดให้คนไทยทุกคนที่เดินทางออกต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ หรือ ข้าราชการ ที่เดินทางไปราชการต้องเสียภาษี

สำหรับอัตราการจัดเก็บภาษีการเดินทางอากาศ ครั้งละ 1,000 บาท ทางบก 500 บาท และทางเรือ 500 บาท โดยชำระผ่าน ผู้ประกอบการขนส่งหรือตัวแทน ออกตั๋วโดยสาร และบัตรภาษีเดินทาง ที่มี 3 ท่อน เพื่อมอบให้กับเจ้าหน้าที่ ตม. เพื่อเป็นหลักฐานว่าชำระภาษีแล้ว


ข่าวที่เกี่ยวข้อง