คัดลอก URL แล้ว
ทบ.แจ้งอีกครั้ง! ทหารใหม่ผลัด 1/66 รายงานตัวเข้าหน่วย 15 พ.ค. นี้ ให้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนเข้าประจำการ

ทบ.แจ้งอีกครั้ง! ทหารใหม่ผลัด 1/66 รายงานตัวเข้าหน่วย 15 พ.ค. นี้ ให้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนเข้าประจำการ

​พลตรีหญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่าตามที่กระทรวงกลาโหมได้ประกาศกำหนดวันรายงานตัวเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/2566 ในปีนี้ เป็นวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เพื่อให้ทหารกองประจำการได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ก่อนเข้าหน่วยทหารนั้น

กองทัพบกจึงขอแจ้งย้ำอีกครั้ง ให้ผู้ที่สมัครเป็นทหารจากระบบทหารออนไลน์ในปีนี้ และชายไทยที่จะต้องเข้ารายงานตัวเป็นทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/2566 ให้มารายงานตัวเพื่อเข้ารับราชการทหาร ตามหมายนัด (สด.40) ตามวันที่กระทรวงกลาโหมได้กำหนดในวันที่ 15 หรือ 17 พฤษภาคม 2566 และขอให้ใช้ช่วงเวลาระหว่างนี้ เตรียมตัว เตรียมร่างกาย และบริหารจัดการธุระส่วนตัวต่างๆ ให้เรียบร้อย โดยเฉพาะ การไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไปที่กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 7 และ 14 พฤษภาคม นี้ ตามภูมิลำเนาของตนเอง เพื่อรักษาสิทธิและทำหน้าที่พลเมืองที่ดี

ทั้งนี้ ผู้ที่สมัครเป็นทหารออนไลน์ กองทัพบกได้มอบหน่วยทหารในพื้นที่ได้ประสานแจ้งเตือนผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทหารออนไลน์ ให้เข้ารับการรายงานตัวตามที่ กระทรวงกลาโหมกำหนดเช่นกัน

​สำหรับการรายงานตัวนั้น ขอให้ทหารใหม่ทุกนายเตรียมสิ่งของส่วนบุคคล อาทิ ยาประจำตัว อุปกรณ์สื่อสาร พร้อมเอกสารสำคัญ ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน วุฒิการศึกษา ใบรับรองผลการตรวจเลือก (แบบ สด.43) นำไปด้วย หากมีข้อสงสัย มีปัญหาขัดข้องหรือเหตุสุดวิสัยในการเข้ารายงานตัว ขอให้ประสานสอบถามข้อมูลที่สัสดีเขต/อำเภอ หรือหน่วยทหารที่จะเข้าประจำการในพื้นที่ เพื่อร่วมกันแก้ไขต่อไป

กองทัพบกขอต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง และขณะนี้หน่วยทหารได้เตรียมความพร้อมรองรับการเข้าประจำการของทหารใหม่ไว้ในทุกด้าน ทั้งอาคารสถานที่ บุคลากร ระบบการบริหารจัดการ และพร้อมที่จะให้การดูแลทหารกองประจำการทุกนายอย่างดีที่สุด


ข่าวที่เกี่ยวข้อง