คัดลอก URL แล้ว
คุมประพฤติเมาขับยอดสะสม 3 วันช่วง 7 วันอันตราย 3,147 คดี

คุมประพฤติเมาขับยอดสะสม 3 วันช่วง 7 วันอันตราย 3,147 คดี

KEY :

วันนี้ (14 เมษายน 2565) นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวถึง สถิติคดีที่ศาลสั่งคุมความประพฤติวันที่ 3 ของ 7 วันอันตราย (13 เมษายน 2566) มีคดีทั้งสิ้น 1,896 คดี เป็นคดีขับรถขณะเมาสุรา 1,845 คดี คดีขับรถประมาท 4 คดี คดีขับเสพ 47 คดี โดยสถิติคดีเมาขับยอดสะสม 3 วัน ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี ขึ้นอันดับหนึ่ง 204 คดี รองลงมา กรุงเทพมหานคร 186 คดี และอันดับสามจังหวัดร้อยเอ็ด 164 คดี เมื่อเปรียบเทียบสถิติคดีในวันที่ 3 ของ 7 วันอันตรายปี 2565 พบว่า คดีขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 1,083 คดี และปี 2566 จำนวน 1,845 คดี เพิ่มขึ้น จำนวน 762 คดี คิดเป็นร้อยละ 70.36

สำหรับยอดสะสม 3 วันของ 7 วันอันตราย (11-13 เมษายน 2566) จำนวน 3,347 คดี จำแนกเป็น

อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวันนี้ สำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ ได้ร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริเวณจุดบริการประชาชน ด่านชุมชน และด่านตรวจค้น จำนวน 58 จุด โดยมีผู้ถูกคุมความประพฤติ เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครคุมประพฤติ ภาคีเครือข่าย ศูนย์เครือข่ายยุติธรรมชุมชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 1,803 คน ร่วมกันแจกน้ำดื่ม กาแฟ และออกเยี่ยมจุดตรวจบริการประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนเดินทางอย่างปลอดภัย


ข่าวที่เกี่ยวข้อง