คัดลอก URL แล้ว
“ไปรษณีย์ไทย” สนับสนุน “กกต.” ขนส่งบัตรเลือกตั้ง 66 ใน–นอกราชอาณาจักร

“ไปรษณีย์ไทย” สนับสนุน “กกต.” ขนส่งบัตรเลือกตั้ง 66 ใน–นอกราชอาณาจักร

KEY :

วันนี้ (10 เม.ย. 66) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้แถลงเผยความพร้อมการจัดเลือกตั้งปี 2566

โดยไปรษณีย์ไทยจะดำเนิน 5 ภารกิจขนส่งสำคัญ คือ การจัดส่งหนังสือแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. 1/6) และเอกสารแนะนำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง การจัดส่งบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักรล่วงหน้าที่ลงคะแนนแล้ว การจัดส่งและตอบกลับหนังสือแจ้งเจ้าบ้านที่ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง/ในเขตเลือกตั้ง

พร้อมกันนี้ไปรษณีย์ไทยยังได้เตรียมรถขนส่งไว้ทั้งสิ้นกว่า 500 เที่ยว เพื่อจัดส่งบัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์ทั่วไปไปยัง 400 เขต มีการควบคุมความปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และระบบติดตามอื่น ๆ ที่สามารถรายงานผลได้ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งเปิดพื้นที่จัดตั้งศูนย์ประสานงานการขนส่งบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ กกต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ด้านนายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยว่า กกต.มีความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งปี 2566 โดยในปีนี้คาดว่า ประชาชนกว่า 52 ล้านรายชื่อจะให้ความสนใจมากกว่าช่วงปี 2562 เนื่องด้วยจำนวนผู้มีสิทธิที่มากขึ้นสิ่งที่ กกต. ให้ความสำคัญควบคู่กับการรณรงค์การใช้สิทธิเลือกตั้งในปีนี้คือมาตรการด้านความปลอดภัย และความโปร่งใส โดยขอให้เชื่อมั่นในการทำหน้าที่อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้


ภาพ – กฤติกร จิตติอร่ามกูล


ข่าวที่เกี่ยวข้อง