คัดลอก URL แล้ว
บิ๊กป้อม สั่งตรวจ ไฟป่า ใช้โดรน DE นำเทคโนโลยี ช่วยตรวจไฟป่า

บิ๊กป้อม สั่งตรวจ ไฟป่า ใช้โดรน DE นำเทคโนโลยี ช่วยตรวจไฟป่า

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกองทุนดิจิทัลฯได้มอบหมายให้มาตรวจพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วาง จ.เชียงใหม่ เป็นโครงการที่กระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้จัดงบกองทุน DE ช่วยส่งเสริมในเรื่องการนําเทคโนโลยีโดรน มาใช้ในการตรวจพื้นที่อุทยานตรวจได้หลายแบบ ตรวจด้วยสภาพพื้นที่ ตรวจอาณาเขต ทําแผนที่

และที่สําคัญชุดนี้ก็เป็นการตรวจไฟป่า ตรวจจุดความร้อน เมื่อพบว่ามีจุดความร้อน กล้องเราส่องเห็นจุดความร้อน เราก็จะแจ้งไปที่อุทยาน เจ้าหน้าที่ก็จะส่งหน่วยที่ดับไฟป่าเข้าไป รีบดับไฟป่าก่อนที่จะลุกลามซึ่งเท่าที่ทราบรายงานอุทยานแม่วางก็สามารถควบคุมไฟป่าได้ดีมากกว่าปีก่อนๆในอดีตปี62-63 ที่ที่มีมากก็ถึง 130กว่าจุด ตอนนี้ปีนี้จะเกิดขึ้นเพียง75 จุดก็สามารถควบคุมได้ดีขึ้นแล้วที่สําคัญเวลามีโดรนไปตรวจ ประชาชนชาวบ้านที่เข้ามาลักลอบ เผาป่าหรือว่ามาทําปัญหาในอุทยาน ก็จะไม่กล้าเข้ามา เพราะมีโดรนบินตรวจอยู่ ก็จะเกิดสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น ป้องกันรักษาป่าได้ดีขึ้น


สิ่งสำคัญเราต้องจัดงบประมาณให้กับ กรมอุทยานรวมถึงกรมป่าไม้ด้วยที่ดูแลพื้นที่ป่า เเละมีงบประมาณ สนับสนุน ในการดูแลเรื่องการดับไฟป่า และสองคือนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เรื่องโดรนการบินตรวจป่า ตรวจจุดความร้อน เเละป้องกันคนไม่ให้ลักลอบเข้ามาทําลายป่าหรือเผาป่า ถ้ามีการบินตรวจด้วยโดรน ทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ผมเชื่อว่าปัญหาไฟป่าในประเทศไทยเราก็จะลดลงได้อย่างชัดเจนแน่นอน อย่างที่อำเภอแม่วางก็ลดลงไปเกือบครึ่ง ของงบประมาณ ซึ่งทางรัฐบาลก็คงจะต้องเข้าไปดูแล ทําโครงการแล้วก็ของบประมาณเรื่องโดรน เรื่องเทคโนโลยีการตรวจป่าให้ดีขึ้น ให้มีงบประมาณ ครอบคลุมทุกพื้นที่ให้ได้


ขณะเดียวกันผมอยากให้ พี่น้องประชาชนอยากให้เข้าใจ ว่าปัญหาเรื่องฝุ่นควันมันเกิดจากไฟไหม้ป่า ซึ่งในป่ามันมีทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านด้วยซึ่งก็มีการเผาโดยพี่น้องประชาชน รวมถึงพื้นที่การเกษตรด้วยก็มีการการเผาเพื่อทำการเกษตรกันนะแต่ปลูกข้าวโพดก็ต้องเผาก่อนที่จะปลูกใหม่ ซึ่งอันนี้ก็เป็นปัญหาที่พวกเราทุกคนต้องช่วยกันรัฐบาลจะไปบังคับประชาชน ก็ทำได้มีกฎหมายแต่ว่าก็คงบังคับไม่ได้ทั้งหมด ก็จะมีคนบางคนก็ยังฝ่าฝืนอยู่แล้วก็สร้างปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อมซึ่งอันนี้อยากให้พวกเราทุกคนช่วยกันให้ตระหนักถึงปัญหาของไฟป่าแล้วก็อย่าเผาช่วยกันอย่าเผาแล้วก็อาจจะต้องมีการดูแลเรื่องรายได้ของเขาด้วยในการส่งเสริมอาชีพให้เขาจะได้ไม่ต้องเข้ามาเผาป่ากัน
นอกจากนี้ นายชัยวุฒิได้กล่าวเเสดงความเห็นใจเจ้าหน้าที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทุกคนโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่อยู่กับอุทยานกับป่าไม้ซึ่งทํางานหนัก ผมทราบว่า หน่วยที่ทําหน้าที่ดับไฟป่าทํางานต่อเนื่องมาหลายเดือนแล้ว ไม่ได้พัก งานหนักมากเพราะปี นี้มีปัญหาไฟป่ารุนแรง เนื่องจากฝนทิ้งช่วง อากาศแห้งมาก มีใบไม้ตกอยู่ที่พื้นเป็นเชื้อเพลิงสะสมอยู่ในป่ามาก เพราะว่าสองสามปีก่อนก็ไม่ค่อยมีไฟป่า ซึ่งปีนี้เพราะว่าอากาศแห้ง ฝนตกน้อยทิ้งช่วงก็ทําให้ปัญหารุนแรงมากในปีนี้ ซึ่งทําให้เจ้าหน้าที่ทํางานหนักมากก็ขอให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าทุกคนให้ทํางานให้เต็มที่และขอเป็นกําลังใจให้ เเละขอเเสดงความเสียใจกับครอบครัวของเจ้าหน้าที่ผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ดับไฟป่าด้วยครับ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง