คัดลอก URL แล้ว
รฟท. ยืนยัน ไม่แก้แบบรถไฟทางคู่จุดตัด ถ.เลี่ยงเมืองอุดรฯ

รฟท. ยืนยัน ไม่แก้แบบรถไฟทางคู่จุดตัด ถ.เลี่ยงเมืองอุดรฯ

ผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ทำการยืนยันอีกครั้งว่า ไม่สามารถแก้ไขแบบก่อสร้างรถไฟทางคู่บริเวณจุดตัดถนนเลี่ยงเมืองอุดรธานี ให้เป็นแบบยกระดับเหนือพื้นดินตามที่ชาวอุดรธานีเรียกร้องได้ หากมีการปรับรูปแบบคาดว่าจะใช้งบประมาณเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 2 พันล้านบาท อีกทั้งก็มีโครงการก่อสร้างทางลอดถนนมิตรภาพ บริเวณแยกบ้านจั่น รวมทั้งทางยกระดับข้ามทางรถไฟ หรือว่า Over pass ของกรมทางหลวงซึ่งมีแผนจะก่อสร้างอยู่แล้ว

นี่อาจเรียกได้ว่า เป็นการชี้แจงด้วยวาจาเป็นครั้งแรกจากตัวแทนการรถไฟแห่งประเทศไทย หลังจากที่ทางจังหวัดอุดรธานี ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งบริษัทที่ปรึกษา ตัวแทนการรถไฟ และกรมทางหลวง มาชี้แจงถึงแผนดำเนินการและแนวทางการแก้ไขปัญหาก่อสร้างรถไฟทางคู่เฟซ 2 โดยเฉพาะช่วงผ่านตัวเมืองอุดรธานี

ภายหลังรับฟังการชี้แจงจากผู้แทนการรถไฟ นายชัยฤทธิ์ เขาวงษ์ทอง ในฐานะตัวแทนชาวจังหวัดอุดรธานี ยังคงยืนยันในข้อเรียกร้องด้วยการให้การรถไฟฯ แก้ไขแบบเป็นทางยกระดับ อาจจะยกระดับในเรื่องของการใช้สิทธิเคลื่อนไหวทั้งในระดับมวลชน ทางด้านกฎหมาย รวมไปถึงฝ่ายการเมือง

ภาคประชาชนและภาคเอกชน เสนอแนวทาง แก้ปัญหาขนส่งปูนซีเมนต์ กรณีก่อสร้างรถไฟทางคู่ แบบยกระดับตั้งแต่สถานีหนองตาไก้ ซึ่งอยู่นอกเขตเมือง เรื่อยมาจนถึงสถานีหนองขอนกว้าง และสถานีรถไฟอุดรธานี ไปจนถึงสถานีปลายทางที่มุ่งหน้าสู่หนองคาย

มีขบวนรถไฟบรรทุกปูนซีเมนต์มาถึงสถานีหนองตาไก้ จากนั้นก็ให้หัวรถจักรลากขบวนปูนซีเมนต์มาถึงหน้าโรงงานเลย ระหว่างนี้ให้ใช้แผงควบคุมปิดกั้นถนนเลี่ยงเมืองชั่วคราว เพราะการขนส่งในแต่ละวันเพียง 1-2 ขบวนเท่านั้น

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ยังไม่ได้ข้อยุติ แม้ว่าผู้แทนการรถไฟฯ จะชี้แจงว่าไม่สามารถแก้ไขได้ แต่ นายศรัณย์ศักดิ์ ศรีเครือเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปทบทวนอีกครั้งว่าจะสามารถแก้ไข หรือออกแบบการก่อสร้างรูปแบบ ไหนได้บ้าง โดยหลังสงกรานต์ จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารืออีกครั้ง


ข่าวที่เกี่ยวข้อง