คัดลอก URL แล้ว
การไฟฟ้านครหลวงพร้อมรับมือ การใช้ไฟสูงสุดช่วงฤดูร้อน

การไฟฟ้านครหลวงพร้อมรับมือ การใช้ไฟสูงสุดช่วงฤดูร้อน

นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง กล่าวว่า สถิติการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ของการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งประกอบด้วย กทม. นนทบุรี และสมุทรปราการ ปีนี้ (2566) จากจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด 4,191,299 คน คาดการณ์ใช้ไฟหน้าร้อน (เม.ย.-พ.ค.) เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 4 ซึ่งเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัว, การใช้งานรถยนต์ EV ที่เพิ่มสูงขึ้น

ขณะที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด(PEAK) คาดว่าจะอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม ลดลงร้อยละ 1.7 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา หรือ อยู่ที่ระดับ 9,282 เมกะวัตต์ เนื่องจากคาดการณ์อุณหภูมิไม่สูงเท่าปีที่แล้ว และประชาชนใช้โซล่าร์เซลล์มากขึ้น

ส่วนหน่วยจำหน่ายไฟฟ้าของ MEA ทั้งหมดของปี 2566 คาดว่าจะมีจำนวน 51,651 หน่วย หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 จากปีที่ผ่านมา

ส่วนการใช้งานรถ EV ที่เพิ่มมากขึ้นนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ไฟฟ้าในช่วงกลางคืนมากกว่ากลางวัน เพราะกลางวันใช้โซล่าร์เซลล์ โดยมีกำลังการผลิตเข้าระบบ 300-400 เมกะวัตต์ ถือว่ายังไม่มากจนกระทบต่อการผลิตไฟ

ส่วนกรณีไฟตกไฟดับ ยืนยันว่า มีมาตรการดูแลเรื่องความมั่นคงทางพลังงาน และพร้อมรับมือกับการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นด้วยการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า และนำเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคงและเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้า

สำหรับค่าเอฟที ที่เพิ่มขึ้นในรอบ พ.ค.-ส.ค. ทำให้ค่าไฟเพิ่มสูงขึ้น นายวิลาสกล่าวว่า ในฐานะโอเปอเรเตอร์ ก็ต้องปฏิบัติตามมติของ กกพ. แต่ในเมื่อค่าไฟเพิ่มสูงขึ้นจะทำให้มีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด


ข่าวที่เกี่ยวข้อง